مستند های شبکه چهار

مجموعه مستند دست اول

مجموعه مستند تاریخی-سیاسی دست اول با بررسی اسناد کتابخانه ملی بریتانیا به بررسی وقایع اتفاق افتاده در دوران پهلوی می پردازد.
جمعه 11 آذر 1401 ادامه...

مستند تیاب

پاره نخست: طبیعت ساحل دریای مکران؛ یکی شور بود یکی شیرین
یک شنبه 6 آذر 1401 ادامه...

مستند 5 نفر

این قسمت: 8 سال و 5 ماه و 26 روز؛ نگاهی به زندگی آزاده سرافزار محمد باقر رنجبر
شنبه 5 آذر 1401 ادامه...

مستند چونان سرو

بهار به رویت چهرزاد؛ روایت زندگی نامه ی مرحوم ملک الشعرا محمد تقی بهار از زبان چهرزاد بهار فرزند او
شنبه 5 آذر 1401 ادامه...

مستند روزهای دانشکده

مروری خاطره گونه از مهندس شهید محمد جواد تند گویان از تاریخچه حوادثی که درطول تاریخ بر شهر آبادان و دانشکده صنعت نفت آبادان گذشت.
شنبه 5 آذر 1401 ادامه...