آلبوم صوت

زاویه - 14 آذر 1401

موضوع این قسمت صنعت و توسعه فوتبال با حضور امیر رضا واعظ آشتیانی مقام اسبق سازمان تربیت بدنی
دو شنبه 14 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 13 آذر 1401

با حضور دکتر حسین حجت پناه دارای دکترای جامعه شناسی فرهنگی در بخش گفتگوی تخصصی برنامه
یک شنبه 13 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 12 آذر 1401

نگاهی به فوتبال و رابطه آن با علوم انسانی به مناسبت جام جهانی 2022 در مجموعه جدید زاویه
شنبه 12 آذر 1401 ادامه...

چند دقیقه تفکر - 11 آذر 1401

سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی در جمع برخی علمای شیعه کرد با موضوع «کردها در برابر تجزیه طلبی، وهابیت و صهیونیسم» در سال 1397
جمعه 11 آذر 1401 ادامه...