آلبوم صوت

شیوه - 18 شهریور 1402

مناظره زنده با موضوع «دلارزدایی از اقتصاد ایران» با حضور همت قلی‌زاده و مرتضی زمانیان
شنبه 18 شهریور 1402 ادامه...

معرفت - 23 تیر 1402

موضوع برنامه: اندیشه های شیخ الرییس بوعلی سینا؛ شناخت مبدا نفس یا روان انسان
جمعه 23 تیر 1402 ادامه...