آلبوم صوت

شیوه - 21 بهمن 1402

مناظره با موضوع «نظریۀ سیاسی انقلاب اسلامی» با حضور مصطفی کواکبیان و محمدحسن قدیری ابیانه
شنبه 21 بهمن 1402 ادامه...

شیوه - 13 بهمن 1402

مناظره با موضوع دولت و اقتصاد سیاسی بین‌الملل با حضور مجید شاکری و سید مسعود موسوی شفایی
جمعه 13 بهمن 1402 ادامه...

شیوه - 7 بهمن 1402

مناظره با موضوع «مردم در نظام اسلامی» با حضور محمدصادق کوشکی و کیومرث اشتریان
شنبه 7 بهمن 1402 ادامه...

شیوه - 29 دی 1402

مناظره با موضوع «مسئلۀ فلسطین» با حضور صادق زیباکلام و ماشاءالله شمس‌الواعظین
جمعه 29 دی 1402 ادامه...