فلسطین

سیاحت غرب - 22 اسفند 1402

گزارش الجزیره از وضع بیت المقدس و نگاه مسلمان آمریکا به جنگ غزه در آستان ماه مبارک رمضان در 21 اسنفد 1402
سه شنبه 22 اسفند 1402 ادامه...