زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • مجموعه دوران کهن
  زمان آغاز: 00:06:04
  زمان پایان : 00:28:54
  مدت برنامه : 00:22:50
  [خلاصه برنامه] در این قسمت وقوع یک ناهنجاری سبب رها شدن موجودی که شبیه کوسه است که این کوسه بسیار تکامل یافته از آینده است اما کشتن این کوسه مشکلی را حل نمی کند. [بازیگران] داگلاس هنشال-جیمز موری-اندرولیپات [محصول] انگلیس فرانسه آلمان [سال ساخت] 2008
 • مجموعه دوران کهن
  زمان آغاز: 00:31:31
  زمان پایان : 00:48:13
  مدت برنامه : 00:16:42
  [خلاصه برنامه] در این قسمت وقوع یک ناهنجاری سبب رها شدن موجودی که شبیه کوسه است که این کوسه بسیار تکامل یافته از آینده است اما کشتن این کوسه مشکلی را حل نمی کند. [بازیگران] داگلاس هنشال-جیمز موری-اندرولیپات [محصول] انگلیس فرانسه آلمان [سال ساخت] 2008
 • مستند رنگ صبح
  زمان آغاز: 01:00:49
  زمان پایان : 01:25:36
  مدت برنامه : 00:24:47
  [خلاصه برنامه] در این مستند روند انقلاب ها و ناتوانی پیش بینی درباره آینده تحولات پس از انقلاب فرانسه و تحولات در قانون اساسی گردن زدن لوئی شانزدهم و تأسیس جمهوری فرانسه به تصویر کشیده و با حضور کاررشناسان بررسی و تحلیل می شوند. [محصول] شبکه4 سیما [سال س
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 01:27:46
  زمان پایان : 01:53:13
  مدت برنامه : 00:25:27
  [خلاصه برنامه] این برنامه به بررسی انقلاب ایران از منظر مردم شناسی می پردازند... [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • چهارسوی علم -سری10
  زمان آغاز: 01:57:38
  زمان پایان : 02:43:48
  مدت برنامه : 00:46:10
  [خلاصه برنامه] این مجموعه 5قسمتی به سالهای طلایی جانوران مختلف در حیات وحش هر منطقه جغرافیایی می پردازدو چگونگی پیر شدن جانوران مختلف را بررسی می کند .در این قسمت به دانایی جانوران می پردازد ... [محصول] کانادا [سال ساخت] 2017
 • چشم انداز- بازپخش
  زمان آغاز: 02:55:38
  زمان پایان : 03:55:12
  مدت برنامه : 00:59:34
  [خلاصه برنامه] در این برنامه زیر ساخت های اقتصادی با حضور کارشناسان بررسی می شود. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • برسد به دست فردا
  زمان آغاز: 03:58:39
  زمان پایان : 04:49:44
  مدت برنامه : 00:51:05
  [خلاصه برنامه] در این برنامه کارشناس آقای فؤاد ایزدی به انقلاب ایران علیه دخالت بیگانگان می پردازند. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • مستند انقلاب در قاب
  زمان آغاز: 05:01:43
  زمان پایان : 05:22:44
  مدت برنامه : 00:21:01
  [خلاصه برنامه] در این مستند نقش رسانه ها در هدایت فکری جامعه بررسی می شود همچنین تثیر متفاوت و مؤثر سینماد مخاطب نسبت به سایر رسانه ها- مفهوم جامعه شناسی سینما- ارتباط هنر سینما و جامعه.. [محصول] شبکه مستند [سال ساخت] 1393
 • دعای هفتم صحیفه سجادیه
  زمان آغاز: 05:38:05
  زمان پایان : 05:44:16
  مدت برنامه : 00:06:11
  [خلاصه برنامه] دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای آقای سبحانی [سال ساخت] 1399
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:01:05
  زمان پایان : 06:11:14
  مدت برنامه : 00:10:09
  [خلاصه برنامه] و مشتمل بر تجدید بیعت با مهدی امام دوازدهم شیعیان است.شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان نقل کرده‌است: "هر کس چهل صبح این دعا را را بخواند از یاران امام دوازدهم شیعیان خواهد بود و اگر پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد (رجعت می‌ک
 • سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
  زمان آغاز: 06:15:04
  زمان پایان : 06:56:10
  مدت برنامه : 00:41:06
  [خلاصه برنامه] سخنرانی آیت الله مصباح یزدی درباره نصایح امام محمد باقر علیه السلام به جابر بن یزید نخعی که در این قسمت محبت و نیاز فطری انسان - صداقت در اعمال و راه کسب محبوبیت تبیین می شود در ادامه عامل محبوبیت انسان در پیشگاه خداوند و عجله برای جلب رض
 • چهارسوی علم -سری10
  زمان آغاز: 07:00:22
  زمان پایان : 07:46:32
  مدت برنامه : 00:46:10
  [خلاصه برنامه] این مجموعه 5قسمتی به سالهای طلایی جانوران مختلف در حیات وحش هر منطقه جغرافیایی می پردازدو چگونگی پیر شدن جانوران مختلف را بررسی می کند .در این قسمت به دانایی جانوران می پردازد ... [محصول] کانادا [سال ساخت] 2017
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 07:59:33
  زمان پایان : 08:25:00
  مدت برنامه : 00:25:27
  [خلاصه برنامه] این برنامه به بررسی انقلاب ایران از منظر مردم شناسی می پردازند... [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • مستند رنگ صبح
  زمان آغاز: 08:29:10
  زمان پایان : 08:53:57
  مدت برنامه : 00:24:47
  [خلاصه برنامه] در این مستند روند انقلاب ها و ناتوانی پیش بینی درباره آینده تحولات پس از انقلاب فرانسه و تحولات در قانون اساسی گردن زدن لوئی شانزدهم و تأسیس جمهوری فرانسه به تصویر کشیده و با حضور کاررشناسان بررسی و تحلیل می شوند. [محصول] شبکه4 سیما [سال س
 • چشم انداز- بازپخش
  زمان آغاز: 08:59:53
  زمان پایان : 09:59:27
  مدت برنامه : 00:59:34
  [خلاصه برنامه] در این برنامه زیر ساخت های اقتصادی با حضور کارشناسان بررسی می شود. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • سخنرانی های تد-سری چهارم
  زمان آغاز: 10:09:09
  زمان پایان : 10:20:30
  مدت برنامه : 00:11:21
  [خلاصه برنامه] سخنران Dustin Schrieder روانشناسی از کشور زیمباوه است او برای حل مشکل کمبود روانشناس ها در منطقه ای با 16 میلیون نفر جمعیت از مادر بزرگ ها استفاده می کند گفتنی است سخنران Dustin Schrieder بر این باور است که مادر بزرگ ها با محبت و صحبت با
 • آگهی بازرگانی (بخش08)
  زمان آغاز: 10:23:59
  زمان پایان : 10:29:39
  مدت برنامه : 00:05:40
  [مدت] 05:40
 • مستند انقلاب در قاب
  زمان آغاز: 10:30:03
  زمان پایان : 10:53:05
  مدت برنامه : 00:23:02
  [خلاصه برنامه] در این مستند مفهوم کلی از خطوط قرمز - عواملی که باز دارنده به حساب آورده می شوند تبیین این خطوط در آثار سینما و تلویزیون - نگاه کارشناسی و نقد صاحب نظران در حوزه فیلم و سریال درباره خطوط قرمز های اعمال شده در این مستند با حضور کارشناسان ب
 • آگهی بازرگانی (بخش09)
  زمان آغاز: 10:55:11
  زمان پایان : 11:00:38
  مدت برنامه : 00:05:27
  [مدت] 05:27
 • مجموعه دوران کهن
  زمان آغاز: 11:01:02
  زمان پایان : 11:23:52
  مدت برنامه : 00:22:50
  [خلاصه برنامه] در این قسمت وقوع یک ناهنجاری سبب رها شدن موجودی که شبیه کوسه است که این کوسه بسیار تکامل یافته از آینده است اما کشتن این کوسه مشکلی را حل نمی کند. [بازیگران] داگلاس هنشال-جیمز موری-اندرولیپات [محصول] انگلیس فرانسه آلمان [سال ساخت] 2008
 • مجموعه دوران کهن
  زمان آغاز: 11:29:33
  زمان پایان : 11:46:15
  مدت برنامه : 00:16:42
  [خلاصه برنامه] در این قسمت وقوع یک ناهنجاری سبب رها شدن موجودی که شبیه کوسه است که این کوسه بسیار تکامل یافته از آینده است اما کشتن این کوسه مشکلی را حل نمی کند. [بازیگران] داگلاس هنشال-جیمز موری-اندرولیپات [محصول] انگلیس فرانسه آلمان [سال ساخت] 2008
 • آگهی بازرگانی (بخش11)
  زمان آغاز: 12:00:43
  زمان پایان : 12:06:08
  مدت برنامه : 00:05:25
  [مدت] 05:25
 • برسد به دست فردا
  زمان آغاز: 12:25:34
  زمان پایان : 13:16:39
  مدت برنامه : 00:51:05
  [خلاصه برنامه] در این برنامه کارشناس آقای فؤاد ایزدی به انقلاب ایران علیه دخالت بیگانگان می پردازند. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • زاویه
  زمان آغاز: 13:18:08
  زمان پایان : 14:20:04
  مدت برنامه : 01:01:56
  [خلاصه برنامه] هویت ملی در دوران پهلوی با حضور دکتر فرزاد جهانبین بررسی می شود. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش12)
  زمان آغاز: 14:24:07
  زمان پایان : 14:29:26
  مدت برنامه : 00:05:19
  [مدت] 05:19
 • جشنواره فیلم فجر- بازپخش
  زمان آغاز: 14:29:50
  زمان پایان : 15:53:50
  مدت برنامه : 01:24:00
  [خلاصه برنامه] در این برنامه با مرور آثار حاضر در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر- فیلم ها با حضور کارشناسان و منتقدان عرصه فیلم و سینما نقد می شود. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • چشم انداز-زنده
  زمان آغاز: 16:00:27
  زمان پایان : 17:00:27
  مدت برنامه : 01:00:00
  [خلاصه برنامه] در این برنامه کارشناس در مورد توسعه انسانی گفتگو می کند . [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش14)
  زمان آغاز: 17:02:31
  زمان پایان : 17:09:24
  مدت برنامه : 00:06:53
  [مدت] 06:53
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 17:09:48
  زمان پایان : 17:35:15
  مدت برنامه : 00:25:27
  [خلاصه برنامه] این برنامه به بررسی انقلاب ایران از منظر مردم شناسی می پردازند... [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش15)
  زمان آغاز: 17:36:42
  زمان پایان : 17:43:09
  مدت برنامه : 00:06:27
  [مدت] 06:27
 • اذان مغرب به افق تهران- موذن استاد مرحوم آقاتی
  زمان آغاز: 17:57:00
  زمان پایان : 18:02:19
  مدت برنامه : 00:05:19
 • مجموعه دوران کهن
  زمان آغاز: 18:05:17
  زمان پایان : 18:28:07
  مدت برنامه : 00:22:50
  [خلاصه برنامه] در این قسمت وقوع یک ناهنجاری سبب رها شدن موجودی که شبیه کوسه است که این کوسه بسیار تکامل یافته از آینده است اما کشتن این کوسه مشکلی را حل نمی کند. [بازیگران] داگلاس هنشال-جیمز موری-اندرولیپات [محصول] انگلیس فرانسه آلمان [سال ساخت] 2008
 • مجموعه دوران کهن
  زمان آغاز: 18:33:44
  زمان پایان : 18:50:26
  مدت برنامه : 00:16:42
  [خلاصه برنامه] در این قسمت وقوع یک ناهنجاری سبب رها شدن موجودی که شبیه کوسه است که این کوسه بسیار تکامل یافته از آینده است اما کشتن این کوسه مشکلی را حل نمی کند. [بازیگران] داگلاس هنشال-جیمز موری-اندرولیپات [محصول] انگلیس فرانسه آلمان [سال ساخت] 2008
 • آگهی بازرگانی (بخش17)
  زمان آغاز: 18:52:26
  زمان پایان : 18:58:44
  مدت برنامه : 00:06:18
  [مدت] 06:18
 • برسد به دست فردا
  زمان آغاز: 18:59:08
  زمان پایان : 19:49:54
  مدت برنامه : 00:50:46
  [خلاصه برنامه] در این برنامه کارشناس به بررسی ریشه های انقلاب اسلامی می پردازد . [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش18)
  زمان آغاز: 19:51:04
  زمان پایان : 19:59:14
  مدت برنامه : 00:08:10
  [مدت] 08:10
 • خبر 20
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:24:11
  مدت برنامه : 00:24:11
 • مستند رنگ صبح
  زمان آغاز: 20:30:41
  زمان پایان : 20:50:44
  مدت برنامه : 00:20:03
  [خلاصه برنامه] در این مستند نگاهی به نقش و دخات های بیگانه و خارجی در دولت ها و انقلاب های سایر کشورها انقلاب فرانسه انقلاب روسیه انقلاب چین و دخالت کشورهای دیگر در این انقلاب ها تصویر کشیده و با حضور کاررشناسان بررسی و تحلیل می شوند. [محصول] شبکه4 سیما
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 20:53:43
  زمان پایان : 21:18:47
  مدت برنامه : 00:25:04
  [خلاصه برنامه] این برنامه به بررسی امپریالیسم آمریکا و رابطه اش با ایران در زمان شاه می پردازند... [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش20) ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 21:20:17
  زمان پایان : 21:27:00
  مدت برنامه : 00:06:43
  [مدت] 06:43
 • جشنواره فیلم فجر-زنده
  زمان آغاز: 21:27:24
  زمان پایان : 22:51:12
  مدت برنامه : 01:23:48
  [خلاصه برنامه] در این برنامه با مرور آثار حاضر در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر- فیلم ها با حضور کارشناسان و منتقدان عرصه فیلم و سینما نقد می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش21)
  زمان آغاز: 22:52:42
  زمان پایان : 22:58:15
  مدت برنامه : 00:05:33
  [مدت] 05:33
 • زاویه
  زمان آغاز: 22:58:39
  زمان پایان : 23:59:18
  مدت برنامه : 01:00:39
  [خلاصه برنامه] سیاست مذهبی با حضور کارشناس برنامه بررسی می شود. [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1401
ویژه های دهه فجر چهل و چهارم

زاویه، ویژه دهه فجر 1401

برنامه «زاویه» در 10 قسمت ویژه از منظر علوم انسانی، انقلاب اسلامی مردم ایران را تحلیل کرده و هرشب ساعت۲۳ به‌روی آنتن می‌رود.
ادامه مطلب سایر
ویژه های دهه فجر چهل و چهارم

برسد به دست فردا؛ ویژه دهه فجر

ویژه برنامه 10 قسمتی برسد به دست فردا ، ویژه دهه مبارک فجر هر شب ساعت 19 از شبکه چهار
ادامه مطلب سایر
ویژه های دهه فجر چهل و چهارم

شیوه

برنامه ای گفتگو محور که به بحث و گفتگو با کارشناسان خبره در حوزه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی می پردازد و همینطور نگاهی دارد به مسائل روز کشور.
ادامه مطلب سایر
ویژه های دهه فجر چهل و چهارم

نقد سینما

ویژه برنامه جشنواره چهل و یکم فیلم فجر
ادامه مطلب سایر
ویژه های دهه فجر چهل و چهارم

نیم فاصله؛ ویژه دهه فجر

گفتگو با اندیشمندان جهان با محوریت موضوعی انقلاب 57
ادامه مطلب سایر
مستند

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم به پخش مجموعه مستند روز دنیا در موضوعات مختلف علمی، هنری، فرهنگی، تاریخی و .. می پردازد.
ادامه مطلب سایر
علم و فناوری

چرخ، فصل نهم

روایتی مستند گونه از پیشرفت های علمی کشور در گام دوم انقلاب
ادامه مطلب سایر
سیاسی

دست اول

مجموعه مستند تاریخی-سیاسی دست اول با بررسی اسناد کتابخانه ملی بریتانیا به روایت وقایع اتفاق افتاده در دوران پهلوی می پردازد.
ادامه مطلب سایر
گفتگو

زندگی پس از زندگی

زندگي پس از زندگي، روایتی از تجربه های نزدیک به مرگ در ساعات افطار ماه مبارک رمضان
ادامه مطلب سایر
فلسفه و اندیشه

معرفت

ارائه کننده مباحث فلسفه اسلامی در برنامه ای گفتگو محور با حضور دکتر ابراهیمی دینانی به عنوان میهمان ثابت برنامه و اجرای دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

سخنرانی آیت الله مصباح یزدی

سلسله سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی هر روز صبح ساعت 6:10 از شبکه چهار
ادامه مطلب سایر
نمایشی
مجموعه تلویزیونی دوران کهن
پخش سریال تلویزیونی دوران کهن در 6 فصل و 49 قسمت ا...
...
سایر ...
سینمایی
«برایان و چارلز» و «دل نمک» سینمایی های آخر هفته ش...
برایان و چارلز در روز پنجشنبه 20 بهمن 1401 و دل نم...
...
سایر ...
مستند
مستند دست های خالی
یک فیلم مستند تاریخی اجتماعی که به ماجرای سفر میشل...
...
سایر ...
گفتگو
زاویه - 17 بهمن 1401
موضوع گفتگوی تخصصی: هویت ملی ایران در دوره پهلوی ب...
...
سایر ...

شبکه دانایی

شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان تاسیس و آغاز به کارنمود. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی از اهداف اصلی این شبکه است تا بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، دینی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

«برایان و چارلز» و «دل نمک» سینمایی های آخر هفته شبکه چهار

برایان و چارلز در روز پنجشنبه 20 بهمن 1401 و دل نمک در روز جمعه 21 بهمن 1401 از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

چهل‌ و چهارمین جشن انقلاب در شبکه چهار

حال‌ و هوای برنامه‌های شبکه چهار در دهه فجر انقلاب اسلامی تغییر خواهد کرد و این شبکه با برنامه‌هایی ویژه‌ای به استقبال از دهه فجر می رود.
ادامه مطلب سایر

تئاتر 41- مراسم اختتامیه چهل و یکمین جشنوراه تئاتر فجر

گزارش آیین پایانی چهل و یکمین دوره جشنواره تئاتر فجر و اعلام برندگان این دوره
ادامه مطلب سایر

شیر سنگی و ساوالان در اولین پنجشنبه و جمعه دهه فجر 1401

فیلم های ساوالان در روز پنجشنبه 13 بهمن و شیر سنگی در روز جمعه 14 بهمن 1401 از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

اخبار علم فناوری و فرهنگ - 10 بهمن 1401

آغاز پیش فروش بلیت جشنواره فیلم فجر
ادامه مطلب سایر

مجموعه تلویزیونی دوران کهن

پخش سریال تلویزیونی دوران کهن در 6 فصل و 49 قسمت از بامداد دوشنبه 10 بهمن 1401
ادامه مطلب سایر

فیلم های عوارضی و نجات لنینگراد در آخر هفته شبکه چهار

فیلم سینمایی عوارضی در روز پنحشنبه 6 بهمن و فیلم نجات لنینگراد در روز جمعه 7 بهمن 1401 از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

مجموعه تلویزیونی قاتل غیر محتمل

قاتل غیر محتمل یک مجموعه درام جنایی است بر اساس رمانی به همین نام نوشته توماس پترسون محصول 2021 کشور سوئد
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما