زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • آگهی بازرگانی (بخش23)
  زمان آغاز: 00:03:25
  زمان پایان : 00:11:46
  مدت برنامه : 00:08:21
  [مدت] 08:21
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 00:12:10
  زمان پایان : 00:36:15
  مدت برنامه : 00:24:05
  [خلاصه برنامه] نیدن دختر نوجوان از خانواده مرفهی است اما به دلیل اعتیاد به هروئین بیشتر وقت خود را در ساختمان متروکه ای می گذراند که محل حادثه تصادف پلیس پیت با براندون سیاه پوست پانزده ساله است او فیش پیت را پیدا می کند و به ایستگاه پلیس می رود او متوجه
 • آگهی بازرگانی (بخش24)
  زمان آغاز: 00:36:28
  زمان پایان : 00:41:54
  مدت برنامه : 00:05:26
  [مدت] 05:26
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 00:42:18
  زمان پایان : 01:08:37
  مدت برنامه : 00:26:19
  [خلاصه برنامه] نیدن دختر نوجوان از خانواده مرفهی است اما به دلیل اعتیاد به هروئین بیشتر وقت خود را در ساختمان متروکه ای می گذراند که محل حادثه تصادف پلیس پیت با براندون سیاه پوست پانزده ساله است او فیش پیت را پیدا می کند و به ایستگاه پلیس می رود او متوجه
 • آگهی بازرگانی(بخش01)
  زمان آغاز: 01:13:08
  زمان پایان : 01:19:03
  مدت برنامه : 00:05:55
  [مدت] 05:55
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 01:19:27
  زمان پایان : 01:44:47
  مدت برنامه : 00:25:20
  [خلاصه برنامه] سیاست خارجی ایالات متحده در قرن بیستم در این برنامه بررسی می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • چهار سوی علم- سری یازدهم
  زمان آغاز: 01:54:00
  زمان پایان : 02:54:36
  مدت برنامه : 01:00:36
  [خلاصه برنامه] در این مجموعه 3 قسمتی مونتی دان تاثیر مردم ونیز بر طراحی باغ های خصوصی و شهری را بررسی می کند او از سواحل آدریاتیک تا کرواسی و یونان را مورد توجه قرار می دهد .آخرین مرحله سفر مونتی از کورفو آغاز می شود [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2022
 • تلاوت قرآن اذانگاهی(2)-هود -کاشفی
  زمان آغاز: 02:58:51
  زمان پایان : 03:05:25
  مدت برنامه : 00:06:34
  [خلاصه برنامه] [قاری ] استاد امیر محمود کاشفی [تلاوت قرآن] سوره هود [آیات ] 91 الی 99
 • دعای هفتم صحیفه سجادیه
  زمان آغاز: 03:10:18
  زمان پایان : 03:17:21
  مدت برنامه : 00:07:03
  [خلاصه برنامه] دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای آقای ایمانی [سال ساخت] 1399
 • مستند مدال های اهدایی
  زمان آغاز: 03:27:39
  زمان پایان : 03:35:16
  مدت برنامه : 00:07:37
 • تاریکخانه ایدئولوژی
  زمان آغاز: 03:40:03
  زمان پایان : 04:10:40
  مدت برنامه : 00:30:37
  [خلاصه برنامه] کارشناس برنامه به متفکران وکانون های اصلی دوران روشنگری می پردازد [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • پنج دری
  زمان آغاز: 04:16:08
  زمان پایان : 05:03:11
  مدت برنامه : 00:47:03
  [خلاصه برنامه] در برنامه پنج دری معرفی کتاب سعی هشتم به قلم سید محمد امامیان بررسی می شود در ادامه شعر خوانی خانم مطهره عباسیان شاعر کتاب خورشید با ما مهربان نیست همچنین گفتگو با آقای دکتر محمد مومیت .. [محصول] سیمای استان ها [سال ساخت] 1395
 • عشق شور انگیز ما
  زمان آغاز: 05:08:16
  زمان پایان : 05:59:30
  مدت برنامه : 00:51:14
  [خلاصه برنامه] نگاهی به مفهوم صبر در بافت زوجیت - نشانه های صبر در این بافت چگونه شکل می گیرد.... [محصول] مراکز استانها [سال ساخت] 1400
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:02:15
  زمان پایان : 06:12:24
  مدت برنامه : 00:10:09
  [خلاصه برنامه] و مشتمل بر تجدید بیعت با مهدی امام دوازدهم شیعیان است.شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان نقل کرده‌است: "هر کس چهل صبح این دعا را را بخواند از یاران امام دوازدهم شیعیان خواهد بود و اگر پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد (رجعت می‌ک
 • صهبای تسنیم - سری هفتم
  زمان آغاز: 06:13:42
  زمان پایان : 06:43:34
  مدت برنامه : 00:29:52
  [خلاصه برنامه] موضوع این برنامه کیفیت نقل داستان بنی اسرائیل در قرآن موضوع این برنامه است .داستان بنی اسرائیل در قرآن به صورت های متعدد [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1397
 • چهار سوی علم- سری یازدهم
  زمان آغاز: 06:52:15
  زمان پایان : 07:52:51
  مدت برنامه : 01:00:36
  [خلاصه برنامه] در این مجموعه 3 قسمتی مونتی دان تاثیر مردم ونیز بر طراحی باغ های خصوصی و شهری را بررسی می کند او از سواحل آدریاتیک تا کرواسی و یونان را مورد توجه قرار می دهد .آخرین مرحله سفر مونتی از کورفو آغاز می شود [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2022
 • آگهی بازرگانی(بخش07)
  زمان آغاز: 07:55:12
  زمان پایان : 08:00:39
  مدت برنامه : 00:05:27
  [مدت] 05:27
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 08:01:03
  زمان پایان : 08:26:23
  مدت برنامه : 00:25:20
  [خلاصه برنامه] سیاست خارجی ایالات متحده در قرن بیستم در این برنامه بررسی می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • سیاحت غرب
  زمان آغاز: 08:27:36
  زمان پایان : 08:45:45
  مدت برنامه : 00:18:09
  [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش08)
  زمان آغاز: 08:50:16
  زمان پایان : 08:57:48
  مدت برنامه : 00:07:32
  [مدت] 07:32
 • عشق شور انگیز ما
  زمان آغاز: 08:58:12
  زمان پایان : 09:49:26
  مدت برنامه : 00:51:14
  [خلاصه برنامه] نگاهی به مفهوم صبر در بافت زوجیت - نشانه های صبر در این بافت چگونه شکل می گیرد.... [محصول] مراکز استانها [سال ساخت] 1400
 • دوار
  زمان آغاز: 09:50:39
  زمان پایان : 10:03:38
  مدت برنامه : 00:12:59
  [خلاصه برنامه] در این برنامه کارشناس محترم در نمایشگاه کتاب گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش09)
  زمان آغاز: 10:05:10
  زمان پایان : 10:13:33
  مدت برنامه : 00:08:23
  [مدت] 08:23
 • تاریکخانه ایدئولوژی
  زمان آغاز: 10:13:57
  زمان پایان : 10:44:34
  مدت برنامه : 00:30:37
  [خلاصه برنامه] کارشناس برنامه به متفکران وکانون های اصلی دوران روشنگری می پردازد [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش10)
  زمان آغاز: 10:45:36
  زمان پایان : 10:55:53
  مدت برنامه : 00:10:17
  [مدت] 10:17
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 10:56:17
  زمان پایان : 11:20:22
  مدت برنامه : 00:24:05
  [خلاصه برنامه] نیدن دختر نوجوان از خانواده مرفهی است اما به دلیل اعتیاد به هروئین بیشتر وقت خود را در ساختمان متروکه ای می گذراند که محل حادثه تصادف پلیس پیت با براندون سیاه پوست پانزده ساله است او فیش پیت را پیدا می کند و به ایستگاه پلیس می رود او متوجه
 • آگهی بازرگانی(بخش11)
  زمان آغاز: 11:20:35
  زمان پایان : 11:26:26
  مدت برنامه : 00:05:51
  [مدت] 05:51
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 11:26:50
  زمان پایان : 11:53:09
  مدت برنامه : 00:26:19
  [خلاصه برنامه] نیدن دختر نوجوان از خانواده مرفهی است اما به دلیل اعتیاد به هروئین بیشتر وقت خود را در ساختمان متروکه ای می گذراند که محل حادثه تصادف پلیس پیت با براندون سیاه پوست پانزده ساله است او فیش پیت را پیدا می کند و به ایستگاه پلیس می رود او متوجه
 • نماز جماعت ظهر- حجت الاسلام رئیسی
  زمان آغاز: 12:06:18
  زمان پایان : 12:13:28
  مدت برنامه : 00:07:10
  [خلاصه برنامه] نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسیلام والمسلمین رئیسی از مشهد مقدس
 • پنج دری
  زمان آغاز: 12:18:27
  زمان پایان : 13:05:30
  مدت برنامه : 00:47:03
  [خلاصه برنامه] در برنامه پنج دری معرفی کتاب سعی هشتم به قلم سید محمد امامیان بررسی می شود در ادامه شعر خوانی خانم مطهره عباسیان شاعر کتاب خورشید با ما مهربان نیست همچنین گفتگو با آقای دکتر محمد مومیت .. [محصول] سیمای استان ها [سال ساخت] 1395
 • آگهی بازرگانی(بخش12)
  زمان آغاز: 13:11:24
  زمان پایان : 13:21:47
  مدت برنامه : 00:10:23
  [مدت] 10:23
 • زاویه
  زمان آغاز: 13:22:11
  زمان پایان : 14:22:10
  مدت برنامه : 00:59:59
  [خلاصه برنامه] در این برنامه کارشناس محترم در مورد فقر و توسعه گفتگو میکنند [محصول] چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش13)
  زمان آغاز: 14:23:12
  زمان پایان : 14:33:26
  مدت برنامه : 00:10:14
  [مدت] 10:14
 • چهار سوی علم- سری یازدهم
  زمان آغاز: 14:33:50
  زمان پایان : 15:34:26
  مدت برنامه : 01:00:36
  [خلاصه برنامه] در این مجموعه 3 قسمتی مونتی دان تاثیر مردم ونیز بر طراحی باغ های خصوصی و شهری را بررسی می کند او از سواحل آدریاتیک تا کرواسی و یونان را مورد توجه قرار می دهد .آخرین مرحله سفر مونتی از کورفو آغاز می شود [محصول] انگلستان [سال ساخت] 2022
 • آگهی بازرگانی(بخش14)
  زمان آغاز: 15:35:28
  زمان پایان : 15:45:35
  مدت برنامه : 00:10:07
  [مدت] 10:07
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 15:45:59
  زمان پایان : 16:11:19
  مدت برنامه : 00:25:20
  [خلاصه برنامه] سیاست خارجی ایالات متحده در قرن بیستم در این برنامه بررسی می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • تاریکخانه ایدئولوژی
  زمان آغاز: 16:13:24
  زمان پایان : 16:42:41
  مدت برنامه : 00:29:17
  [خلاصه برنامه] کارشناس برنامه به جمع بندی ویژگی های ایدئولژی های غرب مدرن می پردازد [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی(بخش15)
  زمان آغاز: 16:42:54
  زمان پایان : 16:53:24
  مدت برنامه : 00:10:30
  [مدت] 10:30
 • مستند از تهران تا دمشق
  زمان آغاز: 16:53:48
  زمان پایان : 17:44:36
  مدت برنامه : 00:50:48
  [خلاصه برنامه] این مستند به روابط سیاسی ایران و سوریه می پردازد در ابتدای مستند کنفرانس 1966 سران کشورهای عربی در اردن و دعوت از ملک حسین برای حمایت همه جانبه از صدام بررسی می کند در ادامه .. [محصول] ستاد سوریه در سازمان [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی(بخش16)
  زمان آغاز: 17:46:06
  زمان پایان : 17:56:02
  مدت برنامه : 00:09:56
  [مدت] 09:56
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 17:56:26
  زمان پایان : 18:20:31
  مدت برنامه : 00:24:05
  [خلاصه برنامه] نیدن دختر نوجوان از خانواده مرفهی است اما به دلیل اعتیاد به هروئین بیشتر وقت خود را در ساختمان متروکه ای می گذراند که محل حادثه تصادف پلیس پیت با براندون سیاه پوست پانزده ساله است او فیش پیت را پیدا می کند و به ایستگاه پلیس می رود او متوجه
 • آگهی بازرگانی(بخش17)
  زمان آغاز: 18:20:44
  زمان پایان : 18:26:36
  مدت برنامه : 00:05:52
  [مدت] 05:52
 • مجموعه هفت ثانیه
  زمان آغاز: 18:27:00
  زمان پایان : 18:52:26
  مدت برنامه : 00:25:26
  [خلاصه برنامه] نیدن دختر نوجوان از خانواده مرفهی است اما به دلیل اعتیاد به هروئین بیشتر وقت خود را در ساختمان متروکه ای می گذراند که محل حادثه تصادف پلیس پیت با براندون سیاه پوست پانزده ساله است او فیش پیت را پیدا می کند و به ایستگاه پلیس می رود او متوجه
 • مرصع
  زمان آغاز: 18:52:55
  زمان پایان : 19:34:10
  مدت برنامه : 00:41:15
  [خلاصه برنامه] در این قسمت موسیقی آئینی با حضور کارشناسان بررسی می شود همچنین در ادامه برنامه آواها و نواهای رضوی بررسی می شوند. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • اذان مغرب به افق تهران ، مؤذن محمد حسین سعیدیان
  زمان آغاز: 19:34:40
  زمان پایان : 19:39:56
  مدت برنامه : 00:05:16
 • مرصع
  زمان آغاز: 19:40:35
  زمان پایان : 19:59:19
  مدت برنامه : 00:18:44
  [خلاصه برنامه] در این قسمت موسیقی آئینی با حضور کارشناسان بررسی می شود همچنین در ادامه برنامه آواها و نواهای رضوی بررسی می شوند. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • خبر20
  زمان آغاز: 19:59:40
  زمان پایان : 20:23:28
  مدت برنامه : 00:23:48
 • آگهی بازرگانی(بخش20)
  زمان آغاز: 20:26:36
  زمان پایان : 20:34:52
  مدت برنامه : 00:08:16
  [مدت] 08:16
 • فیلم سینمایی تابستان طولانی
  زمان آغاز: 20:35:16
  زمان پایان : 21:18:58
  مدت برنامه : 00:43:42
  [خلاصه برنامه] این فیلم درباره سالهای اولیه جنگ است که نوجوانی به نام حسین به اتفاق مادر ،خواهر ،وپدربزرگش در تابستان 1364ددر روستایی به نام گنگ در خراسان رضوی [بازیگران] حسین طاهری -کیوان صباغ - [محصول] ایران [سال ساخت] 1391
 • آگهی بازرگانی(بخش21)
  زمان آغاز: 21:19:11
  زمان پایان : 21:24:43
  مدت برنامه : 00:05:32
  [مدت] 05:32
 • فیلم سینمایی تابستان طولانی
  زمان آغاز: 21:25:07
  زمان پایان : 22:11:34
  مدت برنامه : 00:46:27
  [خلاصه برنامه] این فیلم درباره سالهای اولیه جنگ است که نوجوانی به نام حسین به اتفاق مادر ،خواهر ،وپدربزرگش در تابستان 1364ددر روستایی به نام گنگ در خراسان رضوی [بازیگران] حسین طاهری -کیوان صباغ - [محصول] ایران [سال ساخت] 1391
 • آگهی بازرگانی(بخش22)
  زمان آغاز: 22:12:18
  زمان پایان : 22:23:08
  مدت برنامه : 00:10:50
  [مدت] 10:50
 • جامعه گردی
  زمان آغاز: 22:23:32
  زمان پایان : 22:58:12
  مدت برنامه : 00:34:40
  [خلاصه برنامه] این برنامه درباره مسجد است .که برنامه جامعه گردی به سراغ مسجد می رود تا به مسجد به عنوان یکی از میدان های مهم اجتماعی جامعه بپردازد، همچنین به بررسی نسبت مسجد به محله پرداخته می شود. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • نغمه ها ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 23:00:26
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:59:33
  [خلاصه برنامه] معرفی قطعه انتخابی هنرمند قاسم رفعتی خواننده شامل سحرگان ،رسوای زمانه و... [محصول] ایران [سال ساخت] 1393
فلسفه و اندیشه

معرفت

ارائه کننده مباحث فلسفه اسلامی در برنامه ای گفتگو محور با حضور دکتر ابراهیمی دینانی به عنوان میهمان ثابت برنامه و اجرای دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی
ادامه مطلب سایر
هنری

مرصع

مجله هنری مرصع برنامه ای است که به ارائه گزارش هایی از وقایع هنری و نقد و بررسی جریانات هنری روز می پردازد.
ادامه مطلب سایر
اجتماعی

جامعه گردی

روایتی تحلیلی و آشنایی‌زدایانه از موضوعات فرهنگی و اجتماعی متناسب با فهم عموم افراد جامعه
ادامه مطلب سایر
مستند

دال

دال در هر قسمت به پخش کامل یک مستند اندیشه و به نقد و گفتگوی کارشناسی در مورد آن می پردازد.
ادامه مطلب سایر
مستند

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم به پخش مجموعه مستند روز دنیا در موضوعات مختلف علمی، هنری، فرهنگی، تاریخی و .. می پردازد.
ادامه مطلب سایر
عشق شور انگیز ما

عشق شورانگیز ما

برنامه ای برای ایجاد جریان عشق و مهر در میان زوجین با حضور کارشناسان خانواده و با اجرای علیرضا خمسه
ادامه مطلب سایر
فلسفه و اندیشه

تاریکخانه ایدئولوژی

واکاوی در مفهوم ایدئولوژی و تحلیل و بررسی روند شکل گیری و گسترش ایدئولوژی های عالم مدرن در برنامه تاریکخانه ایدئولوژی
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

زندگی پس از زندگی

زندگی پس از زندگی، روایت هایی از تجربه های نزدیک به مرگ، قبل از افطار در روزهای ماه مبارک رمضان
ادامه مطلب سایر
نمایشی
مجموعه هفت ثانیه
درام جنایی ساخته وینا ساد در 10 قسمت محصول سال 201...
...
سایر ...
سینمایی
فیلم سینمایی موشک سازی: اثر نامبی
موشک سازی: اثر نامبی (به انگلیسی: Rocketry: The Na...
...
سایر ...
گفتگو
شیوه - 6 خرداد 1402
مناظرهٔ زنده با موضوع «جامعه‌شناسی ایران» با حضور ...
...
سایر ...

شبکه دانایی

شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان تاسیس و آغاز به کارنمود. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی از اهداف اصلی این شبکه است تا بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، دینی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

فیلم های غزال (1374) و تابستان طولانی (1391) در آخر هفته شبکه چهار

فیلم سینمایی تابستان طولانی به کارگردانی علی خزاعی فر و غزال به کارگردانی مجتبی راعی در روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 خرداد از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

سفری پرماجرا با یک زنبور

مستند یاددشت های روزانه یک زنبور عسل محوصل سال 2021 کشور آلمان به زودی از شبکه چهار پخش خواهد شد.
ادامه مطلب سایر

فصل سوم مجموعه گمشده در فضا از شبکه چهار

فصل سوم سریال گمشده در فضا در 8 قسمت از امشب به روی آنتن شبکه چهار می رود.
ادامه مطلب سایر

پخش فیلم های سینمایی فرزند چهارم و لامبورگینی در آخر هفته از شبکه چهار

فیلم سینمای لامبورگینی در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت و فیلم سینمایی فرزند چهارم در روز جمعه 29 اردیبهشت 1402 از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

هم‌افزایی و همکاری شبکه۴ و شبکه اینترنتی کتاب در نمایشگاه کتاب

شبکه چهار در چند برنامه و بخش جداگانه در روز با همکاری شبکه تلویزیونی اینترنتی کتاب (ketab.tv) سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را پوشش می دهد.
ادامه مطلب سایر

وقایع و نقد هنر در مجله هنری «مرصع»

مجله هنری مرصع برنامه ای است که به ارائه گزارش از وقایع هنری و نقد و بررسی جریانات هنری روز می پردازد.
ادامه مطلب سایر

تاریکخانه ایدئولوژی روی آنتن شبکه چهار

واکاوی در مفهوم ایدئولوژی و تحلیل و بررسی روند شکل گیری و گسترش ایدئولوژی های عالم مدرن از جمله موضوعاتی است که در برنامه تاریکخانه ایدئولوژی مطرح می شود
ادامه مطلب سایر

مردی به نام اوتو

فیلم سینمایی «مردی به نام اوتو» با بازی تام هنکس و کارگردانی مارک فورستر
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما