مستند های شبکه چهار

مستند سیزدهمین

دال - 14 مهر 1402: قسمت بیست و یکم؛ پخش و نقد مستند «سیزدهمین» 13th (2016) ؛ اثر آوا دوورنی؛ با حضور: محمدعلی شفیعی - مترجم و پژوهشگر مطالعات آمریکا
جمعه 14 مهر 1402 ادامه...

تحت مالکیت؛ داستان دو آمریکا

دال - 31 شهریور 1402: پخش و نقد مستند «تحت مالکیت؛ داستان دو آمریکا» اثر: جورجیو آنجلینی با حضور: ثمانه اکوان - پژوهشگر روابط بین‌الملل
جمعه 31 شهریور 1402 ادامه...

خروج از مغازه کادوفروشی

دال - 24 شهریور 1402: پخش و نقد مستند «خروج از مغازه کادوفروشی» با حضور: محمدرضا وحیدزاده ؛ نویسنده و پژوهشگر هنر
جمعه 24 شهریور 1402 ادامه...