مستندهای اجتماعی

مستند نقش زیگلر

این مستند به فراز و فرود های نقش شرکت سوئیسی زیگلر در صادرات فرش های اراک می پردازد
جمعه 20 خرداد 1401 ادامه...

مستند رویای آمریکایی

این مستند به شرایط زندگی مردم آمریکا و مهاجرانی می پردازد که به امید سرابی رویایی به آمریکا میروند و با واقعیت تلخ جامعه نابسامان آمریکا مواجه میشوند .
شنبه 14 اسفند 1400 ادامه...

مستند معمای اجتماعی

مستند «معمای اجتماعی» ظهور رسانه‌های اجتماعی و آسیبی که به جامعه می‌زند را بررسی می‌کند و بر روی نحوه‌ی بهره‌گیری این رسانه‌ها از کاربرانشان از طریق سیستم‌های نظارتی نظام سرمایه‌داری و استخراج اطلاعات آن‌ها تمرکز می‌کند.
جمعه 29 بهمن 1400 ادامه...