مستندهای تاریخی

به نام قانون

سیر تاریخی به وجود آمدن قانون و تشکیل مجلس قانون گذار در ایران از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی
یک شنبه 26 تیر 1401 ادامه...

ایرانشهر

داستان زندگی آیت الله خامنه ای در تبعید به ایرانشهر.
شنبه 14 خرداد 1401 ادامه...

کاوش در اقیانوس ها

در این مجموعه مستند دانشمندان به کمک فناوری های امروزی تصاويری سه بعدی از کف اقيانوس ها تهيه و بسياری از پديده های روی داده که در بستر اقيانوس ها مدفون هستند را بررسی می کنند.
یک شنبه 10 بهمن 1400 ادامه...

مستند سرزمین زخم خورده

از دیار بامیان در فارسی میانه به نام بامیکان نام برده شده است - دوره کوشانیان ، طلایی ترین دوره تاریخی این سرزمین بوده است - این سرزمین زیبا در قلب افغانستان کنونی در دوره کوشانیان ، پایتخت آیینی و فرهنگی این شاهنشاهی بوده است.
پنج شنبه 7 بهمن 1400 ادامه...