مستندهای تاریخی

دست اول

مجموعه مستند تاریخی-سیاسی دست اول با بررسی اسناد کتابخانه ملی بریتانیا به روایت وقایع اتفاق افتاده در دوران پهلوی می پردازد.
جمعه 11 آذر 1401 ادامه...

مستند گندی شاپور

مروری بر تاریخچه و احداث شهر در دوران ساسانیان و سیر تحولات شهر و دستاوردهای علمی و پزشکی شهر تا سال 450 هجری قمری
دو شنبه 16 مرداد 1402 ادامه...

مستند حاج مرزوق

مستندی درباره حاج مرزوق پدر نوحه خوانی سنتی ایران به کارگردانی بابک مینایی
یک شنبه 1 مرداد 1402 ادامه...

خودروهایی که جهان را ساختند

مستند داستانی خودروهایی که جهان را ساختند  به بررسی تاریخچهٔ شکل‌گیری صنعت خودروسازی از اواخر قرن نوزدهم تا دوران معاصر می‌پردازد.
شنبه 17 تیر 1402 ادامه...

اورینت اکسپرس قطار تاریخ ساز

نخستین خط راه آهن موسوم به اورینت اکسپرس یا قطار السیر شرق در چهارم اکتبر سال 1883 افتتاح شد مسیر اصلی این قطار که برای اولین بار در 4 اکتبر سال 1883 حرکت کرد..
یک شنبه 28 خرداد 1402 ادامه...