شرح حال

آئینه عمر - 5 بهمن 1402

این مستند، چهارمین فیلم از مجموعه مستند «آئینه عمر» است و درباره استاد احمد خاتمی استاد برجسته زبان و ادب فارسی
شنبه 7 بهمن 1402 ادامه...

آئینه عمر ؛ حکمت در طبابت

حکمت در طبابت، سومین فیلم از مجموعه مستندهای «آئینه عمر»، روایتی از زندگی و سلوک علمی و فرهنگی سید محمود طباطبایی فر، چهره ماندگار پزشکی و جراح برجسته مغز و اعصاب کشور است.
پنج شنبه 28 دی 1402 ادامه...