شرح حال

مستند هم نفس

این مستند از زندگی پروفسور بلالی مود، پدر علم سم شناسی ایران است.
جمعه 14 بهمن 1401 ادامه...

کوک دل - استاد احمد مراتب

در این برنامه کارشناسان در مورد آثار هنری استاد احمد مراتب صحبت می کنند. استاد احمد مراتب ، متخصص به دره التاج, شاگرد تاج اصفهانی به عنوان اولین ایرانی که بربام کعبه اذان گفته است.
یک شنبه 2 بهمن 1401 ادامه...

چونان سرو - 1 بهمن 1401 : سید جعفر شهیدی

نگاهی به زندگینامه پراز خیر و برکت استاد سید جعفر شهیدی صاحب آثاری تألیفی گرانقدر در زمینه عرفان اخلاق و تاریخ است مرحوم شهیدی ترجمه کامل قرآن کریم، ترجمه نهج البلاغه و شرح مثنوی معنوی مولانا را در کارنامه خود دارند.
شنبه 1 بهمن 1401 ادامه...