مستند های شبکه چهار

آوای ماه

نگاهی به موسیقی مذهبی در ایران ؛ به روایت مسعود امینی تیرانی
دو شنبه 15 فروردین 1401 ادامه...

مستند مرد آبی

در این برنامه زندگی عموکاظم شوشتری که مردی صاحب ذوق وهنر وتوانایی های هنری ونمایشنامه نویسی می باشد و با زندگی روی قایقی در دریا وفروش لوازم مایحتاج مسافران ورهگذران آبی ونمایش فیلم در درون قایق برای انان فضایی صمیمی وهنری می آفریند وبا دادن کتابهای خود به دیگران و...
شنبه 22 شهریور 1399 ادامه...

سرخی یک بیرق

نقش سردار سلیمانی در ومهار ونابود کردن این تروریست ها در عراق وشام  که مانع  رسیدن آمریکا
یک شنبه 28 آذر 1400 ادامه...

تخریب برای ساختن

مستندی است درباره نجات اشیاء روزمره از سطل زباله و تبدیل آن ها به محصولی کاملاً جدید.
یک شنبه 14 آذر 1400 ادامه...