زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • آگهی بازرگانی (بخش22)
  زمان آغاز: 00:03:27
  زمان پایان : 00:09:31
  مدت برنامه : 00:06:04
  [مدت] 06:04
 • مجموعه آخرین پادشاهی- سری دوم
  زمان آغاز: 00:09:55
  زمان پایان : 00:34:36
  مدت برنامه : 00:24:41
  [خلاصه برنامه] زیگفرید و اریک ارتش اوتلرد را فریب می دهند و با حمله به اردوگاه اتلفرد دختر اتلفرد را که گروگان می گیرند اتلرد به وسکس و نزد آلفرد بازمی گردد و سعی می کند اوترد را مقصر جلوه دهد دو برادر در ازای آزادی اتلفرد مایل به مذاکره هستند.. [بازیگرا
 • آگهی بازرگانی (بخش23)
  زمان آغاز: 00:34:49
  زمان پایان : 00:40:04
  مدت برنامه : 00:05:15
  [مدت] 05:15
 • مجموعه آخرین پادشاهی- سری دوم
  زمان آغاز: 00:40:28
  زمان پایان : 01:05:50
  مدت برنامه : 00:25:22
  [خلاصه برنامه] زیگفرید و اریک ارتش اوتلرد را فریب می دهند و با حمله به اردوگاه اتلفرد دختر اتلفرد را که گروگان می گیرند اتلرد به وسکس و نزد آلفرد بازمی گردد و سعی می کند اوترد را مقصر جلوه دهد دو برادر در ازای آزادی اتلفرد مایل به مذاکره هستند.. [بازیگرا
 • روایت سپید
  زمان آغاز: 01:10:18
  زمان پایان : 02:00:17
  مدت برنامه : 00:49:59
  [خلاصه برنامه] گفتگو تجربیات دکتر سیاری در دوره معاونت در وزارت بهداشت
 • زاویه- ویژه جام جهانی
  زمان آغاز: 02:04:45
  زمان پایان : 03:00:21
  مدت برنامه : 00:55:36
  [خلاصه برنامه] جام جهانی فوتبال از نگاه علوم انسانی با حضور کارشناس بررسی و تبیین می شود. [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1401
 • چشم انداز- بازپخش
  زمان آغاز: 03:04:18
  زمان پایان : 04:03:49
  مدت برنامه : 00:59:31
  [خلاصه برنامه] بررسی موانع کسب و کار در کشور با حضور کارشناسان حوزه اقتصاد بررسی می شود. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • خان بی بان
  زمان آغاز: 04:12:16
  زمان پایان : 05:04:14
  مدت برنامه : 00:51:58
  [خلاصه برنامه] تاریخ تاسیس نخستین امپراطوری در ایران درهگمتانه یا همدان امروز - معماری های این دوره واسرار نهفته در این معماری ها - معماری منحصر فرد مادها - تمرکز حکومت - تپه های باستانی مادها [محصول] مراکز استانها [سال ساخت] 1398
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 05:08:47
  زمان پایان : 05:25:05
  مدت برنامه : 00:16:18
  [خلاصه برنامه] در این برنامه دکتر ساعی به مبانی ارتباطات و نقش آن در کلان روندهای جامعه انسانی می پردازد. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • نماز جماعت صبح -به امامت حجت الاسلام والمسلمین عبد
  زمان آغاز: 05:38:37
  زمان پایان : 05:43:59
  مدت برنامه : 00:05:22
  [خلاصه برنامه] [نماز] جماعت صبح [اقامه ]حجت الاسلام عبد خدایی [محصول] شبکه 4 سیما
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 05:45:50
  زمان پایان : 05:58:57
  مدت برنامه : 00:13:07
  [خلاصه برنامه] در این برنامه دکتر ساعی به مبانی ارتباطات و نقش آن در کلان روندهای جامعه انسانی می پردازد. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • سخنرانی آیت الله مصباح یزدی
  زمان آغاز: 06:02:08
  زمان پایان : 06:42:01
  مدت برنامه : 00:39:53
  [خلاصه برنامه] مرحوم آیت الله مصباح یزدی به اینکه آیا وحدت یک ارزش مطلق و مطلوب است می پردازند. ایشان در ادامه اتحاد و وحدت مطلوب حول محور حق را تبیین می نمایند. [محصول] ایران [سال ساخت] 1390
 • زاویه- ویژه جام جهانی
  زمان آغاز: 06:42:49
  زمان پایان : 07:38:26
  مدت برنامه : 00:55:37
  [خلاصه برنامه] جام جهانی فوتبال از نگاه علوم انسانی با حضور کارشناس بررسی و تبیین می شود. [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1401
 • روایت سپید
  زمان آغاز: 07:45:42
  زمان پایان : 08:33:17
  مدت برنامه : 00:47:35
  [خلاصه برنامه] گفتگو تجربیات دکتر سیاری در دوره معاونت در وزارت بهداشت
 • آگهی بازرگانی (بخش07)
  زمان آغاز: 08:34:19
  زمان پایان : 08:39:33
  مدت برنامه : 00:05:14
  [مدت] 05:14
 • برسد به دست فردا
  زمان آغاز: 08:39:57
  زمان پایان : 10:06:44
  مدت برنامه : 01:26:47
  [خلاصه برنامه] بررسی ویژهای تاریخی و فرهنگی همسایگان همزبان [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش08)
  زمان آغاز: 10:06:57
  زمان پایان : 10:12:25
  مدت برنامه : 00:05:28
  [مدت] 05:28
 • برسد به دست فردا
  زمان آغاز: 10:12:49
  زمان پایان : 10:21:00
  مدت برنامه : 00:08:11
  [خلاصه برنامه] بررسی ویژهای تاریخی و فرهنگی همسایگان همزبان [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 10:22:04
  زمان پایان : 10:51:29
  مدت برنامه : 00:29:25
  [خلاصه برنامه] در این برنامه دکتر ساعی به مبانی ارتباطات و نقش آن در کلان روندهای جامعه انسانی می پردازد. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • مجموعه آخرین پادشاهی- سری دوم
  زمان آغاز: 10:57:23
  زمان پایان : 11:22:04
  مدت برنامه : 00:24:41
  [خلاصه برنامه] زیگفرید و اریک ارتش اوتلرد را فریب می دهند و با حمله به اردوگاه اتلفرد دختر اتلفرد را که گروگان می گیرند اتلرد به وسکس و نزد آلفرد بازمی گردد و سعی می کند اوترد را مقصر جلوه دهد دو برادر در ازای آزادی اتلفرد مایل به مذاکره هستند.. [بازیگرا
 • آگهی بازرگانی (بخش11)
  زمان آغاز: 11:22:17
  زمان پایان : 11:27:43
  مدت برنامه : 00:05:26
  [مدت] 05:26
 • مجموعه آخرین پادشاهی- سری دوم
  زمان آغاز: 11:28:07
  زمان پایان : 11:53:29
  مدت برنامه : 00:25:22
  [خلاصه برنامه] زیگفرید و اریک ارتش اوتلرد را فریب می دهند و با حمله به اردوگاه اتلفرد دختر اتلفرد را که گروگان می گیرند اتلرد به وسکس و نزد آلفرد بازمی گردد و سعی می کند اوترد را مقصر جلوه دهد دو برادر در ازای آزادی اتلفرد مایل به مذاکره هستند.. [بازیگرا
 • اذان ظهر به افق تهران -موذن استاد محمد حسین سعیدیا
  زمان آغاز: 11:55:00
  زمان پایان : 12:00:19
  مدت برنامه : 00:05:19
 • نمازجماعت ظهر-حجت الاسلام سید ناصر حسینی
  زمان آغاز: 12:00:19
  زمان پایان : 12:06:18
  مدت برنامه : 00:05:59
  [خلاصه برنامه] نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام سید ناصر حسینی از مشهد مقدس
 • خان بی بان
  زمان آغاز: 12:17:45
  زمان پایان : 13:07:53
  مدت برنامه : 00:50:08
  [خلاصه برنامه] تاریخ تاسیس نخستین امپراطوری در ایران درهگمتانه یا همدان امروز - معماری های این دوره واسرار نهفته در این معماری ها - معماری منحصر فرد مادها - تمرکز حکومت - تپه های باستانی مادها [محصول] مراکز استانها [سال ساخت] 1398
 • مجموعه اتاق شیشه ای-سری یک
  زمان آغاز: 13:12:11
  زمان پایان : 13:36:55
  مدت برنامه : 00:24:44
  [خلاصه برنامه] زن وشوهر برای حل مشکلاتشان نزد دکترروانشناس می روند.آنها سه سال است که ازدواج کردند.رها تازه یک ماه است که متوجه شده شوهرش قبلا ازدواج کرده واین قضیه را از او پنهان کرده بودبه همین دلیل رها می خواهد از کاوه طلاق بگیرد از طرفی رها یکماه است
 • روایت سپید
  زمان آغاز: 13:45:44
  زمان پایان : 14:35:43
  مدت برنامه : 00:49:59
  [خلاصه برنامه] گفتگو تجربیات دکتر سیاری در دوره معاونت در وزارت بهداشت
 • آگهی بازرگانی (بخش13)
  زمان آغاز: 14:44:06
  زمان پایان : 14:49:44
  مدت برنامه : 00:05:38
  [مدت] 05:38
 • زاویه - ویژه جام جهانی
  زمان آغاز: 14:53:16
  زمان پایان : 15:48:51
  مدت برنامه : 00:55:35
  [خلاصه برنامه] دراین برنامه در خصوص جام جهانی فوتبال از نگاه علوم انسانی گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1401
 • چشم انداز-زنده
  زمان آغاز: 16:00:19
  زمان پایان : 17:00:03
  مدت برنامه : 00:59:44
  [خلاصه برنامه] وضعیت آزادی کسب و کار در کشور با حضور کارشناسان حوزه اقتصاد بررسی می شود. [محصول] شبکه4 سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش15)
  زمان آغاز: 17:01:05
  زمان پایان : 17:08:42
  مدت برنامه : 00:07:37
  [مدت] 07:37
 • درس گفتار
  زمان آغاز: 17:17:45
  زمان پایان : 17:46:43
  مدت برنامه : 00:28:58
  [خلاصه برنامه] در این برنامه دکتر ساعی به مبانی ارتباطات و نقش آن در کلان روندهای جامعه انسانی می پردازد. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1401
 • آگهی بازرگانی (بخش16)
  زمان آغاز: 17:47:20
  زمان پایان : 17:55:09
  مدت برنامه : 00:07:49
  [مدت] 07:49
 • مجموعه آخرین پادشاهی- سری دوم
  زمان آغاز: 17:55:33
  زمان پایان : 18:20:14
  مدت برنامه : 00:24:41
  [خلاصه برنامه] زیگفرید و اریک ارتش اوتلرد را فریب می دهند و با حمله به اردوگاه اتلفرد دختر اتلفرد را که گروگان می گیرند اتلرد به وسکس و نزد آلفرد بازمی گردد و سعی می کند اوترد را مقصر جلوه دهد دو برادر در ازای آزادی اتلفرد مایل به مذاکره هستند.. [بازیگرا
 • مجموعه آخرین پادشاهی- سری دوم
  زمان آغاز: 18:25:42
  زمان پایان : 18:51:04
  مدت برنامه : 00:25:22
  [خلاصه برنامه] زیگفرید و اریک ارتش اوتلرد را فریب می دهند و با حمله به اردوگاه اتلفرد دختر اتلفرد را که گروگان می گیرند اتلرد به وسکس و نزد آلفرد بازمی گردد و سعی می کند اوترد را مقصر جلوه دهد دو برادر در ازای آزادی اتلفرد مایل به مذاکره هستند.. [بازیگرا
 • آگهی بازرگانی (بخش18)
  زمان آغاز: 18:52:03
  زمان پایان : 18:59:10
  مدت برنامه : 00:07:07
  [مدت] 07:07
 • خان بی بان
  زمان آغاز: 18:59:34
  زمان پایان : 19:50:31
  مدت برنامه : 00:50:57
  [خلاصه برنامه] تحولات تاریخی - سیاسی و اجتماعی و معماری همدان در دورهای پس از اسلام - معماری در دوران ایلخانی - زندی- قاجاریه - تاثیر فرهنگ عرب در تغییر چهره ی شهر همدان-بناهای سنتی این شهر-مساجد -حمام ها ... [محصول] مراکز استانها [سال ساخت] 1398
 • آگهی بازرگانی (بخش19)
  زمان آغاز: 19:53:06
  زمان پایان : 19:59:57
  مدت برنامه : 00:06:51
  [مدت] 06:51
 • خبر 20
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:22:34
  مدت برنامه : 00:22:34
 • حکایت دل
  زمان آغاز: 20:23:23
  زمان پایان : 21:21:25
  مدت برنامه : 00:58:02
  [خلاصه برنامه] مروری بر زندگی بانوی زبان شناس و استاد زبان سغدی خانم دکتر زهره زرشناس و خاطرات شیرین او از ایام کودکی, و خانواده علم دوست وهنرمند ,مراحل تحصیلات او و ورود به دانشگاه , جریان علاقه اش به زبان انگلیسی و زبان سغدی.. [محصول] شبکه 4 سیما [سال
 • آگهی بازرگانی (بخش20) ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 21:22:27
  زمان پایان : 21:29:57
  مدت برنامه : 00:07:30
  [مدت] 07:30
 • چهارسو -فیفا قسمت سوم
  زمان آغاز: 21:29:57
  زمان پایان : 21:35:36
  مدت برنامه : 00:05:39
  [مدت] 05:39 [موضوع] فساد در فیفا
 • زاویه- ویژه جام جهانی
  زمان آغاز: 21:36:00
  زمان پایان : 22:29:25
  مدت برنامه : 00:53:25
  [خلاصه برنامه] جام جهانی فوتبال از نگاه علوم انسانی با حضور کارشناس بررسی و تبیین می شود. [محصول] شبکه 4 سیما [سال ساخت] 1401
 • چهارسو -فیفا قسمت سوم
  زمان آغاز: 22:29:25
  زمان پایان : 22:35:04
  مدت برنامه : 00:05:39
  [مدت] 05:39 [موضوع] فساد در فیفا
 • مسیر نو
  زمان آغاز: 22:35:28
  زمان پایان : 23:02:36
  مدت برنامه : 00:27:08
  [خلاصه برنامه] در این مستند توربین های بادی برای استفاده از ارژی باد بررسی می شود در دشت نشتیفان یکی از شهرهای استان خراسان رضوی توربین بادی به تصویر کشیده می شود . گفتنی است در کشور دانمارک 44 درصد برق مصرفی از نیروی باد تأمین می شود.. [محصول] شبکه مستن
 • آگهی بازرگانی (بخش21)
  زمان آغاز: 23:03:38
  زمان پایان : 23:10:24
  مدت برنامه : 00:06:46
  [مدت] 06:46
 • می بی غش
  زمان آغاز: 23:10:48
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:49:11
  [خلاصه برنامه] حافظ برترین غزل سرای ایران است -دیوان حافظ بیانگر یک عرفان عمیق قرآنی اسلامی است .حافظ هم یک مسلمان تمام عیار است وهم به فرهنگ ایران باستان کاملا مسلط بوده است .حافظ متفکروحافظ هنرمند وحافظ شاعر وشاید حافظ عشق .... [محصول] ایران [سال ساخت]
سیاسی

شیوه

برنامه ای گفتگو محور که به بحث و گفتگو با کارشناسان خبره در حوزه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و مفاهیم بنیادین آن می پردازد و همینطور نگاهی دارد به مسائل روز ایران.
ادامه مطلب سایر
فرهنگی، ادبی

هزاره شعر

«هزاره شعر» مجله شبانه و ادبی شبکه چهار . رشید کاکاوند در هر قسمت، با یکی از اساتید برجستۀ حوزۀ شعر و ادبیات فارسی، به گفتگو می‌نشیند.
ادامه مطلب سایر
فلسفه و اندیشه

معرفت

برنامه ای از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار با محوریت ارائه مباحث فلسفه اسلامی و با حضور دکتر ابراهیمی دینانی.
ادامه مطلب سایر
گفتگو

زاویه - ویژه جام جهانی

سری 18 برنامه زاویه، مجله علوم انسانی در موضوع جام جهانی از منظر علوم انسانی به تهیه کنندگی سید مهدی کاظمی در 10 قسمت.
ادامه مطلب سایر
تاریخی

ماجرا

برنامه ای گفتگو محور در خصوص وقایع تاریخی اثر گذار ایران
ادامه مطلب سایر
فرهنگی

برسد به دست فردا

شامل بخشهایی نظیر قدم زدن در تاریخ ایران، نامه ای به قرن بعد، صداهای گمشده، صدسال شعر فارسی و ...
ادامه مطلب سایر
هنری

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم به پخش مجموعه مستند روز دنیا در موضوعات مختلف علمی، هنری، فرهنگی، تاریخی و .. می پردازد.
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

زندگی پس از زندگی

زندگي پس از زندگي، روایتی از تجربه های نزدیک به مرگ در ساعات افطار ماه مبارک رمضان
ادامه مطلب سایر
سیاسی

رو در رو

برنامه «رو در رو» به تهیه کنندگی سید مهدی حسینی کاری از گروه سیاسی شبکه چهار سیما است
ادامه مطلب سایر
دینی و معارفی

سخنرانی آیت الله مصباح یزدی

سلسله سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی هر روز صبح ساعت 6:15 از شبکه چهار
ادامه مطلب سایر
سیاسی

دست اول

مجموعه مستند تاریخی-سیاسی دست اول با بررسی اسناد کتابخانه ملی بریتانیا به بررسی وقایع اتفاق افتاده در دوران پهلوی می پردازد.
ادامه مطلب سایر
نمایشی
مجموعه آخرین پادشاهی
آخرین پادشاهی یک مجموعه تلویزیونی تخیلی تاریخی است...
...
سایر ...
سینمایی
سینمایی اسب جنگی
فیلم سینمایی اسب جنگی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ...
...
سایر ...
مستند
سریعتر: جستجوی انسان برای صرفه جویی در زمان
این مجموعه مستند 8 قسمتی به نوآوری هایی می پردازد ...
...
سایر ...
گفتگو
زاویه - 13 آذر 1401
با حضور دکتر حسین حجت پناه دارای دکترای جامعه شناس...
...
سایر ...

شبکه دانایی

شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان تاسیس و آغاز به کارنمود. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی از اهداف اصلی این شبکه است تا بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، دینی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

زاویه - ویژه جام جهانی

سری 18 برنامه زاویه، مجله علوم انسانی در موضوع جام جهانی از منظر علوم انسانی به تهیه کنندگی سید مهدی کاظمی در 10 قسمت.
ادامه مطلب سایر

دست اول

مجموعه مستند تاریخی-سیاسی دست اول با بررسی اسناد کتابخانه ملی بریتانیا به بررسی وقایع اتفاق افتاده در دوران پهلوی می پردازد.
ادامه مطلب سایر

«اسب جنگی» و «مرغ حق» سینمایی های 10 و 11 آذر 1401

فیلم ایرانی مرغ حق در روز پنجشنبه 10 آذر و سینمایی خارجی اسب جنگی در روز جمعه 11 آذر از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

سریعتر: جستجوی انسان برای صرفه جویی در زمان

این مجموعه مستند 8 قسمتی به نوآوری هایی می پردازد که به انسان کمک کرده اند تا به نیازهایش برای رسیدن به سرعت بیشتر و صرفه جویی در زمان دست پیدا کند.
ادامه مطلب سایر

سینمایی های آخر هفته (3 و 4 آذر 1401)

بند باز در روز پنجشنبه و شیار 143 در روز جمعه از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

سینمایی های آخر هفته (26 و 27 آبان 1401)

پخش سینمایی «اخبارگو» و «پرسی» در بخش سینمایی های آخر هفته شبکه
ادامه مطلب سایر

مجموعه دالگلیش

مینی سریال شش قسمتی دالگلیش محصول 2021 از چهارشنبه 18 آبان 1401
ادامه مطلب سایر

سینمایی های آخر هفته؛ 19 و 20 آبان 1401

دکتر استرنجلاو در روز پنجشنبه و آن سوی ابرها به کارگردانی مجید مجیدی در روز جمعه از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

نظرسنجی

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما