مستند داخلی

رود خون رود زندگی

مستندی به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل کرمی درباره رودخانه قزل اوزون و سرچشمه های آن، تمدن های اطراف، قلعه های تاریخی، پوشش گیاهی و باغی اطراف و تنوع گونه های جانوری و پرندگان
شنبه 28 خرداد 1401 ادامه...

مستند نقش زیگلر

این مستند به فراز و فرود های نقش شرکت سوئیسی زیگلر در صادرات فرش های اراک می پردازد
جمعه 20 خرداد 1401 ادامه...

ایرانشهر

داستان زندگی آیت الله خامنه ای در تبعید به ایرانشهر.
شنبه 14 خرداد 1401 ادامه...