مستندهای گردشگری

مستند گلستانم آرزوست

معرفی بندرگز دراستان گستان شامل شهرداری،تلگراف خانه ،کارخانه پنبه پاکنی،بانک استقراضی روسها ،ساختمان گمرک روستای لیوان و ...
شنبه 22 بهمن 1401 ادامه...

مستند فرش آهنین

دراین برنامه کارشناسان فرش آهنین افشار تکاب آذربایجان غربی قدمت دیرینه دارد، معرفی می کند و توضیحاتی در مورد تاریخچه رنگ آمیزی طراحی و نقوش این فرش داده می شود .همچنین بعضی از اماکن تاریخی این شهر معرفی می شود
پنج شنبه 29 دی 1401 ادامه...

به زمین خوش آمدید

مجموعه مستند شش قسمتی «به زمین خوش آمدید - Welcome to earth» محصول ۲۰۲۱ شبکه National Geographic تلاشی برای یافتن اسرار پنهان سیاره زمین است.
یک شنبه 22 خرداد 1401 ادامه...

مستند خشت بهشت

مستندی که رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش را از منظرِ فلسفه و حکمتِ، و دو مفهومِ «زیبایی» و «زشتی» در قالبِ آسیب شناسیِ مورد بررسی قرار می دهد.
سه شنبه 24 اسفند 1400 ادامه...

پشت دیوار چین

مائوسو یکی از چهار صحرای چین است.. می خواهیم شن ها را بشکافیم و با تمدن 5000 ساله چین تماس داشته باشیم.
یک شنبه 7 آذر 1400 ادامه...