مستند های شبکه چهار

جاذبه شگفت‌انگیز

مستند علمی دو قسمتی، محصول کشور انگلستان در مورد جاذبه و شگفتی‌های آن به روایت جیم الخلیلی.
دو شنبه 23 بهمن 1402 ادامه...

پنجره

برنامه ای که به ساختارهای سیاسی حکومتی دیگر کشورها بویژه مقوله انتخابات در آن‌ کشورها می پردازد.
شنبه 14 بهمن 1402 ادامه...

آتش درون

«آتش درون _ The Fire Within» مجموعه مستند دو قسمتی آتش درون، محصول سال ۲۰۲۲ کشور های انگلیس، فرانسه، سوئیس و آمریکا
دو شنبه 9 بهمن 1402 ادامه...

سیاره منجمد _ Frozen Planet

مجموعه مستند هفت قسمتی سیاره منجمد _ Frozen Planet، مستندی در گونه زیست محیطی و حیات وحش محصول کشور انگلستان
شنبه 30 دی 1402 ادامه...