مستند های شبکه چهار

آخرین شکارچی عسل

برای نسل هاست که نوعی عسل کمیاب و دارویی از بزرگترین کندوهای عسل جهان در روستای سعدی واقع در کشور نپال برداشت می‌شود. این عسل قیمت بالایی دارد و از منابع درآمد اهالی روستا به شمار می‌رود اما برداشت آن بسیار سخت و با اعتقادات خاصی همراه است . این برنامه به بررسی زندگی آخرین شکارچی عسل این روستا اختصاص دارد ...
جمعه 24 فروردین 1403 ادامه...