تعداد بازدید:

زاویه - 17 آذر: جامعه‌شناسی اعتراض در ایران

در این قسمت از زاویه دکتر علی‌رضا شجاعی زند و دکتر علی‌محمد حاضری با موضوع جامعه‌شناسی اعتراض در ایران گفتگو خواهند کرد.
شنبه 20 آذر 1400
تعداد بازدید 300


در این برنامه درباره این موضوع گفت‌وگو خواهیم کرد که آیا اعتراض به‌عنوان پیامد ناگزیر بعضی سیاست‌ها مطرح می‌شود یا به‌مثابه یک کنش سیاسی - اجتماعی.
همچنین خواهیم پرسید که اعتراض سیاسی تا چه حد نشانه حیات و فعالیت مردم و جامعه است و آیا نبود آن نشانه انفعال عمومی است و یا انفجاری قریب‌الوقوع درراه است و اینکه آیا اعتراضات را باید به‌مثابه علائم بیماری در نظر آورد و به تسکین و درمان آن پرداخت یا آنکه می‌توان درصدد سود جستن از نیروی آن در اصلاح امور نیز برآمد؟

دکتر علیرضا شجاعی زند، هیئت‌علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر علی‌محمد حاضری، استاد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است.
 دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

سایر قسمتها