اجتماعی

مستند پول سیاه

مستند «پول سیاه» یکی از بزرگترین تهدیدات کنونی دموکراسی آمریکا را بررسی می کند. تاثیر پول های غیرقابل انکار شرکت های بزرگ در انتخابات و مقامات منتخب...
شنبه 24 مهر 1400 ادامه...

ابری بر بالای کوه - قسمت سیزده

شیکی که بعد از بیماریش توکیو را ترک کرده توسط خواهرش ریتکسو نگهداری می شود- حال او اما هر روز بدتر می شود او که می داند پایان زندگیش نزدیک است...
دو شنبه 12 مهر 1400 ادامه...