تعداد بازدید:

زاویه، 10 بهمن: جمهوری اسلامی و مسأله اقتصاد

یکی از آرزوهایی که انقلاب اسلامی در میان توده‌های مردم پرورش داد، بالاتر رفتن شاخصهای اقتصاد توأم با گسترش عدالت اقتصادی بود که در نهایت، وضعیت معیشت عمومی را به سطحی مطلوب برساند.
یک شنبه 10 بهمن 1400
تعداد بازدید 736

با تأسیس سازمان اپک و چند برابر شدن قیمت نفت، سرمایه‌های کلانی به کشور سرازیر شد اما با این حال، رژیم سابق در برقراری عدالت اقتصادی و افزایش سطح میانگین رفاه در جامعه، ناموفق بود.

یکی از آرزوهایی که انقلاب اسلامی در میان توده‌های مردم پرورش داد، بالاتر رفتن شاخصهای اقتصاد توأم با گسترش عدالت اقتصادی بود که در نهایت، وضعیت معیشت عمومی را به سطحی مطلوب برساند.

پس از انقلاب، دولتهای گوناگون با رویکردهای اقتصادی متفاوت، مرکب اقتصاد را به دست گرفتند که هر دوره‌ای با شکستها و کامیابیهایی برای اقتصاد ایران همراه بود.

با بیرون راندن رژیم سابق، کشورهای استعمارگر، از دست‌اندازی به منابع ایران بازماندند و دولت نوپای برآمده از انقلاب، با تحریمهای متعدد اقتصادی مواجه شد. تحریمهایی که هنوز اقتصاد ایران را رها نساخته‌اند و به هر تقدیر از پیشرفت اقتصادی کشورمان ممانعت می‌کنند.

شاید گفته شود از دهه 70 به بعد، سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی در کشور غلبه داشته‌اند، اما بدون شک لازم است برای بازشناسی درست موقعیت فعلی ساختار اقتصادی کشور، این اظهار نظر کلی، در مورد دولتهای مختلف تشریح شود و تفاوتها آشکار گردند.

یکی از کارهای بااهمیتی که برای شناختن وضعیت اقتصادی امروز ما و در نتیجه یافتن راهکارهای مناسب اقتصادی برای بهبود اوضاع اقتصاد در آینده لازم است، نقد و واکاوی سیاستهای اقتصادی ادوار گذشته جمهوری اسلامی اسلامی است.

ویژه برنامه زاویه در دهه فجر، در دومین قسمت خود این موضوع را با دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به بحث می‌گذارد.

 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها