تعداد بازدید:

زاویه، 9 بهمن : نسبت انقلاب اسلامی و مردم

انقلاب چه معنایی دارد؟ آیا یک اتفاق تاریخی است؟ نتیجه این دیدگاه در ارتباط با مردم چیست؟ آیا یک جریان مداوم است؟ نتیجه این دیدگاه در ارتباط با مردم چیست؟
شنبه 9 بهمن 1400
تعداد بازدید 353

وقتی میگوییم «مردم» چه معنایی از آن متبادر می‌شود؟  آیا می‌شود معانی گوناگونی از مردم در ذهن داشته باشیم یا یک تعبیر واحد از آن وجود دارد؟

معنای مردم در تاریخ انقلاب آیا یک مفهوم ثابت بوده است یا تحول تاریخی کرده است؟ منشاء این تحول تاریخی در معنا و - به تبع آن- در مصداق مردم چه بوده؟ نتایج این تحول معنایی چه بوده؟ 

رابطه مردم و انقلاب از چه نوعی است؟ 
مردم برای انقلاب یا انقلاب برای مردم؟
انقلاب یا مردم؟ کدامیک در ترازو مهمترند؟ کدام باید به نفع دیگری نادیده رفته شود؟!!
چه طرز تلقی نسبت به مردم و انقلاب و نسبت میان آنها، میتواند آینده مردم و انقلاب را تضمین کند؟
اولین قسمت از ویژه برنامه دهه فجر زاویه در گفتگو با محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به نسبت مردم و انقلاب می‌پردازد.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها