زاویه

زاویه

طرح نظریات و تحلیل دیدگاه های جدید در رشته های مختلف علوم انسانی، مداقه در نظریات اندیشمندان کشور
یک شنبه 6 آبان 1397 ادامه...

زاویه - 29 فروردین 1402

موضوع گفتگو: فضای مجازی بعد از ماجرای تیک تاک با حضور دکتر حسین مطلبی رییس پژوهشگاه فضای مجازی
چهار شنبه 30 فروردین 1402 ادامه...

زاویه - 26 بهمن 1401

گفتگو با دکتر شهاب اسفندیاری عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران با موضوع دلالت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی راهپیمایی به عنوان جلوه انقلاب اسلامی
چهار شنبه 26 بهمن 1401 ادامه...