زاویه

زاویه

مناظره در جهانی که به عصر ارتباطات معروف شده می تواند برای پیشرفت هر کشوری از ارکان اساسی به شمار آید. این برنامه با بهره گیری از مجری با دعوت از حد اقل 2 صاحب نظر حوزه اندیشه در علوم انسانی به تحلیل و گفت‌و‌گو درباره مهم‌ترین موضوعات فرهنگی می پردازد .و می تواند زمینه ساز مباحثه و مناظره مطلوب در رسانه ملی باشد .
یک شنبه 6 آبان 1397 ادامه...

مشکلاتی که ما امروز داریم نتیجه مستقیم تداوم اقتصاد شبه مدرن است.

شهریار زرشناس در ویژه برنامه دهه فجر زاویه گفت: مشکلاتی که ما امروز داریم نتیجه مستقیم تداوم اقتصاد شبه مدرن است. اقتصادی که بخش مولد کوچک و بخش غیرمولد بسیار بزرگ دارد. انقلاب را باید ببریم به ساخت اقتصادی
یک شنبه 24 بهمن 1400 ادامه...