زاویه

زاویه - 21 تیر 1402

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه: توسعه و سیاست‌های مسکن با حضور:‌ افشين پروین پور
چهار شنبه 21 تیر 1402 ادامه...

زاویه - 14 تیر 1402

موضوع گفتگوی برنامه: حجاب و توسعه در جوامع اسلامی با حضور:‌ حجت الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد
چهار شنبه 14 تیر 1402 ادامه...

زاویه - 31 خرداد 1402

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه : نسبت هنر و ادبیات با توسعه با حضور:‌ سید علی میرفتاح
چهار شنبه 31 خرداد 1402 ادامه...