درس تاریخ ٣ / نگاره آقا محمد خان / پایه دوازدهم / رشته ادبیات و علوم انسانی /ساعت 11:10 جمعه 2 آبان ٩٩

تاریخ انتشار: دو شنبه 19 آبان 1399
تعداد بازدید: 192 دریافت فیلم

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها