گفتگو و مناظره

شیوه - 8 مهر 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «علوم اجتماعی و بحران حل مسئله اجتماعی» و با حضور میثم مهدیار و حامد طاهری‌کیا
شنبه 8 مهر 1402 ادامه...

چاووش - 28 شهریور 1402

واکاوی نسبت مدارس غیرانتفاعی با عدالت اجتماعی با حضور محمدصادق عبداللهی مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدحسین میرلوحی معلم و مدیرآموزشی
سه شنبه 28 شهریور 1402 ادامه...

شیوه - 25 شهریور 1402

مناظره زنده با موضوع «کنش‌های اجتماعی و پیدایش التهاب» با حضور جبار رحمانی و سید حسین شهرستانی
شنبه 25 شهریور 1402 ادامه...