گفتگو و مناظره

شیوه - 23 مهر 1401

موضوع : ایران در رسانه های داخلی و خارجی با حضور آقایان دکتر مجید تفرشی، تاریخ پژوه و دکتر ابوالفضل عمومی، نماینده مجلس شورای اسلامی
شنبه 23 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 30 مهر 1401

موضوع: مساله استقلال با حضور آقایان دکتر زیدآبادی پژوهشگر اندیشه سیاسی و دکتر کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
شنبه 30 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 18 مهر 1401

موضوع: نگاهی به ایران و جهان و مساله روابط بین الملل ایران با حضور دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر حسین سلیمی استاد روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دو شنبه 18 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 2 آبان 1401

‌مناظره زنده با موضوع «فرهنگ؛ از نظر تا عمل» با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر مهدی جمشیدی
دو شنبه 2 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 25 مهر 1401

موضوع: سیاستگذاری فرهنگی با حضور دکتر مسعود کوثری استاد دانشگاه تهران و دکتر سید محمد صادق امامیان استاد دانشگاه امیرکبیر
دو شنبه 25 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 10 مهر 1401

موضوع: برنامه های توسعه و فرهنگ با حضور دکتر مهدی موحدی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و دکتر روح الله ایزدخواه پژوهشگر اقتصاد و نماینده مجلس
یک شنبه 10 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 24 دی 1401

موضوع: حاکمیت و مسئله جنسیت با حضور خانم مریم نصر اصفهانی و حجت الاسلام مجید دهقان
شنبه 24 دی 1401 ادامه...

شیوه - 5 مهر 1401

موضوع: خیابان و امر سیاسی با حضور جناب دکتر سید مجید امامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر میثم مهدی یا پژوهشگر علوم اجتماعی
سه شنبه 5 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 9 مهر 1401

موضوع: بروکراسی و فرهنگ با حضور خانم دکتر بهاره آروین عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدرس و جناب دکتر حمید سیاح پژوهشگر اقتصادی
شنبه 9 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 8 مهر 1401

موضوع: علوم انسانی و حل مسائل کشور با حضور آقایان سجاد صفار و جبار رحمانی
جمعه 8 مهر 1401 ادامه...