گفتگو و مناظره

شیوه - 23 مهر 1401

موضوع : ایران در رسانه های داخلی و خارجی با حضور آقایان دکتر مجید تفرشی، تاریخ پژوه و دکتر ابوالفضل عمویی، نماینده مجلس شورای اسلامی
شنبه 23 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 30 مهر 1401

موضوع: مساله استقلال با حضور آقایان دکتر زیدآبادی پژوهشگر اندیشه سیاسی و دکتر کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
شنبه 30 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 9 دی 1402

مناظره با موضوع «حکمرانی اقتصادی» با حضور سعید لیلاز و سید یاسر جبرائیلی + صوت برنامه
شنبه 9 دی 1402 ادامه...

شیوه - 29 دی 1402

مناظره با موضوع «مسئلۀ فلسطین» با حضور صادق زیباکلام و ماشاءالله شمس‌الواعظین
جمعه 29 دی 1402 ادامه...

شیوه - 25 شهریور 1402

مناظره زنده با موضوع «کنش‌های اجتماعی و پیدایش التهاب» با حضور جبار رحمانی و سید حسین شهرستانی
شنبه 25 شهریور 1402 ادامه...

شیوه - 18 مهر 1401

موضوع: نگاهی به ایران و جهان و مساله روابط بین الملل ایران با حضور دکتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر حسین سلیمی استاد روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دو شنبه 18 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 10 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «بررسی ابعاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با حضور سینا کلهر و مهدی جمشیدی
شنبه 10 تیر 1402 ادامه...