گفتگو و مناظره

سوره: الهیات سایبر؛ - 28 دی

آیا فضای سایبر قلمرو حضور خدا و ایمان است یا منطقه‌ی ورود ممنوع دین؟ علیرضا قائمی نیا متولد ۱۳۴۳، پژوهشگر علوم دینی و فلسفه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهمان برنامه است.
سه شنبه 28 دی 1400 ادامه...

سوره - 21 دی

موضوع: «اقتصادِ نهادِ دین»؛ مهمان برنامه: سید ابولحسن نواب
سه شنبه 21 دی 1400 ادامه...

سوره: اسلام ولایی، سیاست اسلامی یا اسلام سیاسی - 23 آذر

نوزدهمین قسمت برنامه تلویزیونی سوره به موضوع «اسلام ولایی، سیاست اسلامی یا اسلام سیاسی» اختصاص دارد. عبدالحسین خسروپناه، استاد تمام گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهمان این قسمت از سوره خواهد بود.
سه شنبه 23 آذر 1400 ادامه...