گفتگو و مناظره

سوره: الهیات عملی - 11 آبان 1400

سیزدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی سوره به موضوع «الهیات عملی» اختصاص دارد. دکتر رضا اکبری متولد ۱۳۴۷، استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق مهمان این قسمت از سوره است.
چهار شنبه 12 آبان 1400 ادامه...

زاویه - 12 آبان 1400

دراین قسمت زاویه میزبان علی سرزعیم اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی(ره)  و محمد نعمتی اقتصاددان، مدیرکل پژوهش و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) خواهد بود
جمعه 14 آبان 1400 ادامه...

سوره : دین و فرهنگ، تناسب و تضاد - 18 آبان 1400

پانزدهمین قسمت برنامه تلویزیونی سوره به موضوع «دین و فرهنگ، تناسب و تضاد» اختصاص دارد. دکتر ابوتراب طالبی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی مهمان این قسمت از سوره خواهد بود.
چهار شنبه 19 آبان 1400 ادامه...

زاویه - 19 آبان 1400

در این قسمت سیدحسین شهرستانی و محمد علی‌بیگی با موضوع «دوره‌های آموزشی غیردانشگاهی علوم‌انسانی» گفت‌و‌گو خواهند کرد.
پنج شنبه 20 آبان 1400 ادامه...

سوره: دین، قانون و مساله کارآمدی

هجدهمین قسمت برنامه تلویزیونی سوره به موضوع «دین، قانون و مسئله‌ی کارآمدی» اختصاص دارد. محمد روشن، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مهمان این قسمت از سوره خواهد بود.
چهار شنبه 17 آذر 1400 ادامه...