گفتگو و مناظره

سوره - 3 اسفند 1400

بیست و چهارمین قسمت برنامه تلویزیونی سوره به موضوع «دین و نظریه‌های اخلاقی» اختصاص دارد.
سه شنبه 3 اسفند 1400 ادامه...

سوره: الهیات سایبر؛ - 28 دی

آیا فضای سایبر قلمرو حضور خدا و ایمان است یا منطقه‌ی ورود ممنوع دین؟ علیرضا قائمی نیا متولد ۱۳۴۳، پژوهشگر علوم دینی و فلسفه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مهمان برنامه است.
سه شنبه 28 دی 1400 ادامه...