گفتگو و مناظره

زاویه - 17 بهمن 1401

موضوع گفتگوی تخصصی: هویت ملی ایران در دوره پهلوی با حضور دکتر نورالله قیصری عضور هیات علمی دانشگاه تهران
دو شنبه 17 بهمن 1401 ادامه...

شیوه - 8 بهمن 1401

موضوع برنامه:سیاستگذاری مساله زنان در جمهوری اسلامی با حضور معصومه ابتکار و انسیه خزعلی
یک شنبه 9 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 5 بهمن 1401

موضوع: گفتمان توسعه در کشور با حضور دکتر محمد نعمتی در بخش گفتگوی تخصصی برنامه
چهار شنبه 5 بهمن 1401 ادامه...

شیوه - 1 بهمن 1401

موضوع گفتگو: حدود اختیارات دولت (قوه مجریه)؛ با حضور دکتر کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر محمد بهادری جهرمی استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس
شنبه 1 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 28 دی 1401

موضوع: فلسفه دانش و فناوری در دانشگاه های ایران با حضور دکتر مصطفی تقوی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
چهار شنبه 28 دی 1401 ادامه...

شب نشینی - 26 دی 1401

گفتگو در مورد آثار سیزدهمین جشنواره عمار به میزبانی حمید رضا قادری و با حضور محسن علی اکبری از تهیه کننده سینما و تلویزیون و محمد تقی فهیم منتقد سینما
دو شنبه 26 دی 1401 ادامه...

شیوه - 24 دی 1401

موضوع: حاکمیت و مسئله جنسیت با حضور خانم مریم نصر اصفهانی و حجت الاسلام مجید دهقان
شنبه 24 دی 1401 ادامه...