گفتگو و مناظره

شیوه - 9 مهر 1401

موضوع: بروکراسی و فرهنگ با حضور خانم دکتر بهاره آروین عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدرس و جناب دکتر حمید سیاح پژوهشگر اقتصادی
شنبه 9 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 8 مهر 1401

موضوع: علوم انسانی و حل مسائل کشور با حضور آقایان سجاد صفار و جبار رحمانی
جمعه 8 مهر 1401 ادامه...

شیوه - 5 مهر 1401

موضوع: خیابان و امر سیاسی با حضور جناب دکتر سید مجید امامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و دکتر میثم مهدی یا پژوهشگر علوم اجتماعی
سه شنبه 5 مهر 1401 ادامه...

ماجرا - 27 شهریور 1401

در این قسمت دکتر حقانی نگاهی به دلایل مخالفت علمای نجف با نظرات شیخ فضل‌الله نوری و عواملی که منتهی به اعدام ایشان شد می‌اندازد و نقش و جایگاه روشنفکران را در شکل‌گیری مشروطه سکولار مورد بررسی قرار می‌دهد.
یک شنبه 27 شهریور 1401 ادامه...

ماجرا - 20 شهریور 1401

موضوع: مشروطه به عنوان بحرانی ترین لحظه تاریخی معاصر ایران با حضور دکتر موسی فقیه حقانی رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
یک شنبه 20 شهریور 1401 ادامه...

رو در رو - 17 شهریور 1401

آخرین تغییرات در مقررات و رویه های صادرات و واردات کشور و تاثیرات آن در اقتصاد ما با حضور سرکار خانم باقری زمردی
پنج شنبه 17 شهریور 1401 ادامه...