گفتگو و مناظره

زاویه - 28 دی 1401

موضوع: فلسفه دانش و فناوری در دانشگاه های ایران با حضور دکتر مصطفی تقوی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
چهار شنبه 28 دی 1401 ادامه...

شب نشینی - 26 دی 1401

گفتگو در مورد آثار سیزدهمین جشنواره عمار به میزبانی حمید رضا قادری و با حضور محسن علی اکبری از تهیه کننده سینما و تلویزیون و محمد تقی فهیم منتقد سینما
دو شنبه 26 دی 1401 ادامه...

شیوه - 24 دی 1401

موضوع: حاکمیت و مسئله جنسیت با حضور خانم مریم نصر اصفهانی و حجت الاسلام مجید دهقان
شنبه 24 دی 1401 ادامه...

زاویه - 23 آذر 1401

ویژه جام جهانی فوتبال؛ گفتگو با مهدی حسین زاده فرمی با موضوع هویت ملی و رابطه آن با فوتبال در میز گفتگوی تخصصی برنامه
چهار شنبه 23 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 22 آذر 1401

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه: حکمرانی بین المللی در فوتبال؛ با حضور هوشنگ نصیر زاده مدرس دوره های مدیریت فوتبال
سه شنبه 22 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 19 آذر 1401

ویژه جام جهانی - مهمان بخش گفتگوی تخصصی این برنامه: رضا شجبع عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
شنبه 19 آذر 1401 ادامه...