گفتگو و مناظره

شیوه - 6 خرداد 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «جامعه‌شناسی ایران» با حضور علی انتظاری و سید جواد میری
شنبه 6 خرداد 1402 ادامه...