گفتگو و مناظره

شیوه - 3 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «حکمرانی اقتصادی در برنامۀ هفتم» با حضور حجت‌ میرزایی و حسن چنارانی
جمعه 2 تیر 1402 ادامه...

شیوه - 27 خرداد 1402

مناظره زنده با موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه» با حضور محمد بهادری جهرمی و مهدی موحدی
شنبه 27 خرداد 1402 ادامه...

شیوه - 20 خرداد 1402

مناظره زنده با موضوع «آمریکاستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» با حضور فؤاد ایزدی و مهدی ذاکریان
شنبه 20 خرداد 1402 ادامه...