گفتگو و مناظره

نیم فاصله - 18 اردیبهشت 1402

موضوع گفتگو: فلسفه دیوانگی (بخش اول) ؛ میزبان: حسین شاهمرادی ؛ میهمان: جاستین گارسون استاد فلسفه از نیویورک
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 ادامه...