گفتگو و مناظره

شیوه - 24 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «فروپاشی اجتماعی؛ پروژه یا واقعیت؟» و با حضور علیرضا شجاعی‌زند و تقی آزاد ارمکی
شنبه 24 تیر 1402 ادامه...

زاویه - 21 تیر 1402

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه: توسعه و سیاست‌های مسکن با حضور:‌ افشين پروین پور
چهار شنبه 21 تیر 1402 ادامه...

ماجرا - 20 تیر 1402

قسمت سوم از ویژه‌برنامهٔ «قیام گوهرشاد» با موضوع: «تکانه‌های اجتماعی کشف حجاب» و باحضور سجاد صفار هرندی
سه شنبه 20 تیر 1402 ادامه...

ماجرا - 19 تیر 1402

قسمت دوم از ویژه‌برنامه «قیام گوهرشاد» با موضوع: «پهلوی و انقطاع تاریخی» و با حضور محمد صادق ابوالحسنی
دو شنبه 19 تیر 1402 ادامه...

ماجرا - 15 تیر 1402

موضوع گتفگو: واقعۀ غدیرخم از دل اسناد تاریخ با حضور حجت‌الاسلام سید محمد طباطبایی یزدی
شنبه 17 تیر 1402 ادامه...

زاویه - 14 تیر 1402

موضوع گفتگوی برنامه: حجاب و توسعه در جوامع اسلامی با حضور:‌ حجت الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد
چهار شنبه 14 تیر 1402 ادامه...

شیوه - 10 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «بررسی ابعاد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با حضور سینا کلهر و مهدی جمشیدی
شنبه 10 تیر 1402 ادامه...