گفتگو و مناظره

شیوه - 23 آبان 1401

موضوع: حکمرانی بانک با حضور فرهاد نیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی و حسن درودیان پژهشگر اقتصاد
دو شنبه 23 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 21 آبان 1401

موضوع: انتخابات رژیم صهیونیستی و جریان مقاومت با حضور آقایان منصور براتی و علی عبدی پژهشگران مطالعات فلسطین
شنبه 21 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 14 آبان 1401

موضوع: ایران و نظم نوین جهانی با حضور رضا باقری و محسن اسلامی پژوهشگران روابط بین الملل
شنبه 14 آبان 1401 ادامه...

هزاره شعر - 10 آبان 1401

گفتگو با مهمان برنامه بهمن بنی هاشمی مدرس و پژوهشگر ادبیات در مورد شاعر بزرگ منوچهری دامغانی
سه شنبه 10 آبان 1401 ادامه...