مستندهای علمی

ده شکارگر مرگ آفرین

در این برنامه مرگبارترین جانوران وحشی از 500 میلیون سال پیش به اینور مورد بررسی قرار میگیرند و طبقه بندی می شوند.
جمعه 12 اسفند 1401 ادامه...

جستجو برای حیات در مریخ

این مستند درباره یک ماموریت یک مریخ نورد استقامت است. جدیدترین مریخ نورد سازمان هوا فضا و یکی از پیچیده ترین فضاپیماهای سیاره ای است که تا کنون ساخته شده است
یک شنبه 11 دی 1401 ادامه...