اخبار برنامه ها

هزینه اختتامیه جشنواره نورنگار در «مهمان خانه» تقدیم به زلزله زدگان کرمانشاه شد

رییس و دبیر جشنواره نورنگار با حضور در برنامه «مهمان خانه» به گفتگو با امیرحسین مدرس پرداختند و هزینه مراسم اختتامیه این جشنواره را به الهام پاوه نژاد دادند تا صرف کار خیر در مناطق زلزله زده کرمانشاه شود.

یک شنبه 10 دی 1396 - 11:7:31ادامه...
هزینه اختتامیه جشنواره نورنگار در «مهمان خانه» تقدیم به زلزله زدگان کرمانشاه شد
>> > ... 161 162 163 164 165  ... < <<