اخبار برنامه ها

چرخ از پدیده اجتناب ناپذیر هزاره سوم می گوید

امروز دو شنبه 23 خرداد ،چرخ به فناوری نانو و رایانه های بینا و شنوا می پردازد.به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما: برنامه چرخ به تهیه کنندگی مریم فیروزی امروز در دو بخش با موضوع نانوشیمی و نانوراکتورها و رایانه های بینا و شنوا از شبکه چهار پخش می شود. .

دو شنبه 22 خرداد 1396 - 15:23:0ادامه...
چرخ از پدیده اجتناب ناپذیر هزاره سوم می گوید
>> > ... 161 162 163 164 165  ... < <<