تعداد بازدید:

مستند نگارخانه تهران

مستندی فرهنگی تاریخی در مورد تهران، تاریخ، امکان تاریخی و ...
شنبه 14 اسفند 1400
تعداد بازدید 747 دریافت فیلم

تاریخچه ی فتح تهران توسط آقامحمد خان قاجار و برگزیده شدن این شهر به عنوان پایتخت، تحولات تاریخی و اجتماعی و سیاسی در تهران عصر قاجاری، تهران دوره ناصرالدین شاه و نقش امیر کبیر در توسعه و شکوفایی تهران
-ایجاد  اماکن  آموزشی، نظامی، سیاسی و اقتصادی
-بازارهای معروف در تهران
-بازار بزرگ، کاروانسرای امیری، تلگرافخانه
-توسعه ی تجارت در تهران معرفی چند تاجر اثر گذار در اقتصاد ایران
-ارباب جمشیدیان
-ورود بانک به ایران و...

برنامه های مشابه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها