تعداد بازدید:

وازاریه

نگارخانه تهران 2 : وازاریه / تاریخچه فتح تهران توسط آقامحمد خان قاجار و برگزیده شدن این شهر به عنوان پایتخت
چهار شنبه 22 دی 1400
تعداد بازدید 609

نگارخانه تهران 2 : وازاریه / تاریخچه ی فتح تهران توسط آقامحمد خان قاجار و برگزیده شدن این شهر به عنوان پایتخت، تحولات تاریخی و اجتماعی و سیاسی در تهران عصر قاجاری، تهران دوره ناصرالدین شاه و نقش امیر کبیر در توسعه و شکوفایی تهران -ایجاد  اماکن  آموزشی -نظامی -سیاسی و اقتصادی -بازارهای معروف در تهران-بازار بزرگ -کاروانسرای امیری -تلگرافخانه -توسعه ی تجارت در تهران معرفی چند تاجر اثر گذار در اقتصاد ایران -ارباب جمشیدیان -ورود بانک به ایران و... / کارگردان: حسن نقاشی /  کارشناسان: دکتر محمدحسن میر حسینی-محقق-منصوره اتحادیه محقق- -پریدخت جمشیدیان و... / مستند/ معرفی شهرهای ایران

برنامه های مشابه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها