تعداد بازدید:

زاویه 24 شهریور؛ ارتباط فلسفه و علوم انسانی

فلسفه چه ارتباطی با علوم انسانی برقرار میکند و چرا این ارتباط مهم است؟
جمعه 26 شهریور 1400
تعداد بازدید 336 دریافت فیلم

در این قسمت دکتر میثم سفیدخوش عضو هیئت علمی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علیرضا قائمی نیا عضو هیئت علمی فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، درباره معضل رابطهی فلسفه و علوم انسانی گفتگو خواهند کرد. برنامه زاویه در این هفته به این پرسش می پردازد که که فلسفه چه ارتباطی با علوم انسانی برقرار میکند و چرا نوع این ارتباط مهم است؟ اَشکال مختلف این ارتباط چه تاثیری بر انضمامیت علوم انسانی و فلسفه میگذارند؟ و اساسا چرا این مولفه باید مهم باشد؟ دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

سایر قسمتها