جدول پخش برنامه درسي مدرسه تلويزيوني در شبكه چهار روز دوشنبه ۱۹ اسفند

تاریخ انتشار: دو شنبه 19 اسفند 1398
تعداد بازدید: 6634

🔺روزدوشنبه۱۹ اسفندماه ۹۸ :⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

♦️⏰ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی  .


♦️⏰ساعت۸:۳۰تا۹صبح. 
  .درس اخلاق ۲  پایه ۱۱ رشته  علوم و معارف اسلامی.


♦️⏰ساعت۹تا۹:۳۰درس جامعه شناسی۱   پایه۱۰ رشته های ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

♦️⏰ساعت۹:۳۰تا۱۰درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

♦️⏰ساعت۱۰:درس جامعه شناسی۲ پایه ۱۲.

♦️⏰ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس ریاضی آمار۳ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
..........‌....‌‌‌‌‌........................

♦️⏰💡از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس  فیزیک.

♦️⏰💡ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس شیمی۱ پودمان۴

♦️⏰💡ساعت۱۳ کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده. پایه۱۱( شاخه فنی حرفه ای) 

♦️⏰💡ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴
کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۴ پایه ۱۲ (رشته فنی حرفه ای).

دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها