اخبار مناسبتی

تله تئاترهایی که از شبکه چهار پخش می شود: پیچ تند، گفتگوی شبانه، آرامش از نوعی دیگر و چرخ دنده/ تله تئاتر جایگزین شب های هنر در 2هفته تعطیلی تهران

پیچ تند، گفتگوی شبانه، آرامش از نوعی دیگر و چرخ دنده عناوین تله تئاتر هایی است که در هفته جاری از شبکه چهار سیما پخش می شود.
دو شنبه 3 آذر 1399 ادامه...