چاووش

چاووش - 14 آبان 1402

موضوع این برنامه چاووش : شعر افغانستان با حضور محمد کاظم کاظمی شاعر و محقق ادبی و سید احمد مدقق داستان نویس
یک شنبه 14 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 9 آبان 1402

سلبریتی‌ها و فرهنگ شهرت با حضور احسان شاه قاسمی دانشیار دانشگاه تهران و نادر جعفری دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
سه شنبه 9 آبان 1402 ادامه...

میدان شهرت در ایران

میدان شهرت در ایران نام کتابی است به قلم احسان شاه‌قاسمی. این معرفی در برنامه چاووش 9 آبان 1402 پخش شده است.
سه شنبه 9 آبان 1402 ادامه...