چاووش

چاووش - 6 آذر 1402

موضوع برنامه: رسانه ملی و حکمرانی؛ با حضور مسعود معینی پور عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
دو شنبه 6 آذر 1402 ادامه...

چاووش - 30 آبان 1402

موضوع برنامه: نخبگان و سیاست کشور یا حضور: محمد عبدالاحد رئیس پژوهشکده الکترونیک سرطان
سه شنبه 30 آبان 1402 ادامه...