چاووش

چاووش - 28 آبان 1402

مروری بر دوره‌های جشنوارهٔ شعر فجر: با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و حامد محقق، شاعر
یک شنبه 28 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 25 آبان 1402

غزل کاشی‌ها،درنگی بر هنر کاشی گری و کاشی کاری با حضور: علیرضا شیخی دانشیار دانشگاه هنرتهران و مهدی محمدی مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه سوره
پنج شنبه 25 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 24 آبان 1402

تئاتر کودک ،تنگناها و چالش‌ها (۳) با حضور: محمد رضا کاظمی پور مدیر فرهنگی،مدرس و منتقد تئاتر و اصغر خلیلی نویسنده و کارگردان تئاتر
چهار شنبه 24 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 23 آبان 1402

موضوع برامه: رزم‌نامهٔ مروجان کتاب با حضورافضل السادات حسینی نویسنده و استاد دانشگاه اسماعیل آذری نژاد فعال حوزه کودک
سه شنبه 23 آبان 1402 ادامه...

چاووش- 22 آبان 1402

هنر و تعارضات اجتماعی با حضور محسن میرمهدی آهنگساز و پژوهشگرفلسفه هنر و محمد علی روزبهانی عضو هیئت علمی‌ دانشگاه هنر‌تهران
دو شنبه 22 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 21 آبان 1402

این برنامه: نوآوری اجتماعی و زبان فارسی با حضور سعید زاهدی نویسنده و کارآفرین و محمد محسن دوباشی پژوهشگر حوزه فرهنگ و ارتباطات
یک شنبه 21 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 15 آبان 1402

سواد بازی در جهان معاصر با حضور حجت الاسلام‌محمد تقی موسوی فر استاد دانشگاه قم و مرتضی جمشیدی پژوهشگر‌ ومدرس بازی‌های رایانه ای
دو شنبه 15 آبان 1402 ادامه...