تعداد بازدید:

چاووش - 3 آبان 1402

موضوع برنامه: زبان ملی و زبان قومی
پنج شنبه 4 آبان 1402
تعداد بازدید 142 دریافت فیلم

میهمانان: زهرا ابوالحسنی چیمه عضو هیئت علمی‌ ، دانشیار زبانشناسی
محمد جعفر محمد زاده نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی
دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها