چاووش

چاووش

مجله فرهنگی چاووش نگاهی دارد اندیشمندانه به مباحث حوزه های گوناگون فرهنگ و هنر به‌ویژه فرهنگ عامه.
پنج شنبه 29 تیر 1402 ادامه...

چاووش - 30 آبان 1402

موضوع برنامه: نخبگان و سیاست کشور یا حضور: محمد عبدالاحد رئیس پژوهشکده الکترونیک سرطان
سه شنبه 30 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 28 شهریور 1402

واکاوی نسبت مدارس غیرانتفاعی با عدالت اجتماعی با حضور محمدصادق عبداللهی مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدحسین میرلوحی معلم و مدیرآموزشی
سه شنبه 28 شهریور 1402 ادامه...

چاووش - 1 آبان 1402

موضوع برنامه: مهاجرت با حضور امیر محمد واعظی؛ مدیر اندیشکده حافظ و محمد مهدی دهدار؛ پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت
دو شنبه 1 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 6 آذر 1402

موضوع برنامه: رسانه ملی و حکمرانی؛ با حضور مسعود معینی پور عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
دو شنبه 6 آذر 1402 ادامه...

چاووش - 5 شهریور 1402

موضوع: رسانه‌های مکتوب غیر فارسی‌زبان داخل کشور با حضور علی کاکادزفولی جامعه‌شناس سیاسی و محمد صرفی سردبیر روزنامه تهران تایمز.
یک شنبه 5 شهریور 1402 ادامه...