چاووش

چاووش - 1 آبان 1402

موضوع برنامه: مهاجرت با حضور امیر محمد واعظی؛ مدیر اندیشکده حافظ و محمد مهدی دهدار؛ پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت
دو شنبه 1 آبان 1402 ادامه...

چاووش - 27 مهر 1402

موضوع برنامه: مقاومت و آرمان فلسطین با حضور حمید رضا اکبری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پنج شنبه 27 مهر 1402 ادامه...