چاووش

چاووش

مجله فرهنگی چاووش نگاهی دارد اندیشمندانه به مباحث حوزه های گوناگون فرهنگ و هنر به‌ویژه فرهنگ عامه.
پنج شنبه 29 تیر 1402 ادامه...

چاووش - 2 مرداد 1402

موضوع برنامه ششم: محرم و فرهنگ عزاداری در پاکستان با حضور احمد شهریار شاعر پاکستانی
دو شنبه 2 مرداد 1402 ادامه...