مستندهای علمی

نور و جادو

مجموعه مستند نور و جادو (Light Magic)،مستندی در گونه هنری - تاریخی محصول سال ۲۰۲۲ شرکت دیزنی است.
شنبه 22 مهر 1402 ادامه...

راز ماده تاریک

دال - 27 مرداد 1402: پخش و نقد مستند «راز ماده تاریک» The Mystery Of Dark Matter (2012) اثر سیسیل دنجین با حضو: حامد منوچهری کوشا؛ پژوهشگر
جمعه 27 مرداد 1402 ادامه...

اسرار سامانه خورشیدی

مستندی در گونه علمی، تاریخی و نجوم که در هر قسمت به تاریخچهٔ اکتشافات علمی و ماموریت‌های فضایی پیرامون یکی از اجرام منظومه شمسی می‌پردازد.
جمعه 20 مرداد 1402 ادامه...

ذهن تشریح شده

دال - 20 مرداد 1402: پخش و نقد مستند «ذهن تشریح شده» با حضور: ابراهیم آزادگان- هیئت علمی و استاد دانشگاه
جمعه 20 مرداد 1402 ادامه...

قدرت شرکت های نفتی بزرگ

مجموعه مستند قدرت شرکت های نفتی بزرگ نقش سیاستمداران و سرمایه داران در مساله سوخت های فسیلی و تاثیر آن بر گرمایش زمین را مورد بررسی قرار می دهد.
شنبه 10 تیر 1402 ادامه...