زاویه

زاویه - 29 فروردین 1402

موضوع گفتگو: فضای مجازی بعد از ماجرای تیک تاک با حضور دکتر حسین مطلبی رییس پژوهشگاه فضای مجازی
چهار شنبه 30 فروردین 1402 ادامه...

زاویه - 26 بهمن 1401

گفتگو با دکتر شهاب اسفندیاری عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران با موضوع دلالت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی راهپیمایی به عنوان جلوه انقلاب اسلامی
چهار شنبه 26 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 21 بهمن 1401

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه: سیاست های فرهنگ و دانش در دوره پهلوی با حضور دکتر سید جواد میری
جمعه 21 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 19 بهمن 1401

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه : سیاست های مذهبی دوره پهلوی؛ با حضور دکتر حمید رضا اسماعیلی
چهار شنبه 19 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 18 بهمن 1401

موضوع: تطورات فرهنگی انقلاب اسلامی در نسبت با دوره پهلوی با حضور دکتر فرزاد جهان بین عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
سه شنبه 18 بهمن 1401 ادامه...