زاویه

زاویه - 17 بهمن 1401

موضوع گفتگوی تخصصی: هویت ملی ایران در دوره پهلوی با حضور دکتر نورالله قیصری عضور هیات علمی دانشگاه تهران
دو شنبه 17 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 15 بهمن 1401

با حضور دکتر قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش گفتگوی تخصصی با موضوع احزاب و تحزب در دوران پهلوی
شنبه 15 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 13 بهمن 1401

گفتگو با موضوع تفسیر پهلوی از انقلاب اسلامی در بخش گفتگوی تخصصی با حضور دکتر حسین محمدی سیرت
پنج شنبه 13 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 5 بهمن 1401

موضوع: گفتمان توسعه در کشور با حضور دکتر محمد نعمتی در بخش گفتگوی تخصصی برنامه
چهار شنبه 5 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 28 دی 1401

موضوع: فلسفه دانش و فناوری در دانشگاه های ایران با حضور دکتر مصطفی تقوی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
چهار شنبه 28 دی 1401 ادامه...