زاویه

زاویه - 23 آذر 1401

ویژه جام جهانی فوتبال؛ گفتگو با مهدی حسین زاده فرمی با موضوع هویت ملی و رابطه آن با فوتبال در میز گفتگوی تخصصی برنامه
چهار شنبه 23 آذر 1401 ادامه...

ورزش بویژه فوتبال در سینما

گرچه ژانر ورزشی مورد تایید منتقدان سینما نیست اما فیلمهای سینمایی و مستند بسیاری با موضوع خاص ورزشی تاکنون ساخته شده است.
چهار شنبه 23 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 22 آذر 1401

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه: حکمرانی بین المللی در فوتبال؛ با حضور هوشنگ نصیر زاده مدرس دوره های مدیریت فوتبال
سه شنبه 22 آذر 1401 ادامه...

زاویه - 21 آذر 1401

موضوع گفتگوی تخصصی این برنامه ارتباط فوتبال و درام با حضور بهروز افخمی کارگردان سینما است.
دو شنبه 21 آذر 1401 ادامه...