زاویه

زاویه

طرح نظریات و تحلیل دیدگاه های جدید در رشته های مختلف علوم انسانی، مداقه در نظریات اندیشمندان کشور
یک شنبه 6 آبان 1397 ادامه...

زاویه - 29 دی 1399

موضوع گفتگو: الزامات صیانت از عاملیت مردم در ساختار جمهوری اسلامی ایران با حضور جحجت الاسلم دکتر سجاد ایزدهی
دو شنبه 30 دی 1398 ادامه...